Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Srbice

Místo
Středočeská pahorkatina

Místní část Votic. V dávných dobách tudy vedla od Sedlčan přes Křešice důležitá stezka, po níž se dopravovala hlavně sůl. V současné době osada splynula s Voticemi.

Více

Větrov a Ohrada

Místo
Středočeská pahorkatina

Místní části Votic. Malé osady z novější doby - 1. pol. 18. století, které stojí na místě původní osady Čeňovice. Ta byla v roce 1645 vypálena pravděpodobně Švédy.

Více

Amerika (Votice)

Místo
Středočeská pahorkatina

Část Votic. Amerika není zařazena mezi samostatné místní části, patřívala k osadě Lysá. Vznikla jako chatová oblast v roce 1925 na místě neúrodné pastviny patřící k Maceškově velkostatku.

Více

Tomice

Místo
Středočeská pahorkatina

Obec Tomice se nachází v okrese Benešov ve Středočeském kraji, v pásu mezi vodní nádrží Želivka a dálnicí D1, mezi obcemi Loket a Dolní Kralovice.

Více

Křešice

Místo
Středočeská pahorkatina

Osada byla založena někdy ve 13. století zemanem Křešem, jehož potomci zde vystavili tvrz. V roce 1788 bylo v Křešicích 17 čísel popisných, v roce 1843 osmnáct a 159 obyvatel a v roce 1930 tu stálo 34 domů a žilo 175 lidí. Dnes tu žije 85 lidí ve 47 domech.

Více

Semtínek

Místo
Středočeská pahorkatina

Původně Malý Semtín, později se ujala zdrobnělina Semtínek. Ve 14. století zde bylo rytířské sídlo, jehož majiteli byli v roce 1359 rytíři Otík a Domaslav. Dnes bydlí v Semtínku 22 lidí v 10 domech.

Více

Čečkov

Místo
Středočeská pahorkatina

Jihozápadně od Odlochovic na návrší (510 m n. m.) rozkládá se Čečkov, který založil někdy ve 14. stol. zeman Čeček. Původně tu byl jediný statek, Čečkuov = Čečkův statek, k němuž se později přidružilo více hospodářství, když se vedle otcova statku usadili potomci Čečkovi. Po čase přibyly v Čečkově dělením velkých statků svobodnických ještě menší usedlosti. Do r. 1848 patřil Čečkov k Vestci u Zvěstova, který byl tehdy úředním sídlem 2. svobodnické čtvrti kraje kouřimského. Již...

Více

Nosákov

Místo
Středočeská pahorkatina

Nosákov dostal jméno od zakladatele Nosáka (původně Nosákuov = Nosákův statek). Skládá se ze dvou nestejně velkých částí, oddělených lukami. Východního kraje osady, kde je hostinec, dotýká se malý rybník (67 arů), nad nímž na příkrém návrší bývalo od dávných dob (již ve 13. stol.) sídlo vládyků, kteří se psali z Nosákova. Větší část Nosákova patřila v pol. 16. stol. ke statku a tvrzi Háji u Hojšína a od r. 1538 k Neustupovu. Později počítalo se k Neustupovu 11 čísel, k Odlochovicům 4...

Více

Čerčany - Husův sbor

Místo
Posázaví

8.1.1939 byl na mimořádné valné hromadě schválen návrh a plány na výstavbu Husova sboru v Čerčanech. Předsedou stavebního výboru byl zvolen bratr Jan Vilímek. 12. 3 1939 odpoledne se v sále U Šnajberků konala "Akademie" na oslavu 89. narozenin T. G. Masaryka s bohatým programem (recitace, hudba, zpěv, projevy), ale hned15. března nastala okupace republiky a byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Byly pozastaveny bohoslužby i výuka ve škole. Přesto, nebo spíše naopak právě proto, začala stavba kostela...

Více

Vlašimská Loreta

Místo
Posázaví

Asi 2 km od Vlašimi na Spáleném vrchu stojí loretánská kaple.Byla postavena mezi roky 1703-1706 v barokním slohu majiteli panství hrabaty z Weissenwolfu.

Více

Menu

TOPlist