Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7
Upozornění pro občany - důležité
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > O městě > Vlčí důl > Dokumenty

Dokumenty 

Zde naleznete nejdůležitější dokumenty, které souvisely s realizací projektu. Jedná se o oficiální dokumenty, tedy takové, které jsou pravdivé a nezpochybnitelné. Celé jednání ve věci odstranění ekologické zátěže trvalo téměř 4 roky: 

Záměr sanace s cílem odstranit ekologickou zátěž byl zastupiteli schválen Usnesením ZM dne 5. 5. 2011.

Na počátku akce zpracovala společnost Bioanalytika s.r.o. Analýzu Rizik, která byla stěžejním dokumentem pro žádost o dotaci.

Podmínkou přidělení dotace bylo převedení kontaminovaných pozemků ze státu na město, prostřednictvím Smlouvy o převodu pozemků. Převod pozemků schválili zastupitelé ve svém Usnesení dne 5. 5. 2011Smlouva o převodu pozemků ze státu na město byla v prosinci 2012 uzavřena.

Následovalo podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Předpokládaný rozpočet celé akce byl 112 261 551,-- Kč. Financování akce mělo být pokryto 100% a to z OPŽP, Fondu soudržnosti a z Havarijního fondu Středočeského kraje. Operační program životního prostředí zaslal dne 30.1. 2012 registrační list akce s finančním krytím ve výši 90%. V květnu 2014 uzavřel Středočeský kraj s městem Smlouvu o dotaci z havarijního fondu na částku 10 172 009,50 Kč, kterou bylo pokryto zbývajících 10% rozpočtu. 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva na zhotovitele stavby, která měla být provedena Sdružením Vlčí důl na základě Smlouvy o dílo.

Před výběrovým řízením na zhotovitele byla zastupiteli schválena i zadávací dokumentace ke stavbě a to Usnesením ze dne 18.1. 2012.

Smlouva o dílo se zhotovitelem byla schválena zastupiteli  Usnesením ze dne 12. 12. 2012.

Následně byly uzavřeny na základě výběrových řízení Smlouva na technický dozor investora, Smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby a Smlouva na administraci projektu - část 1, část 2.

Prostorové vymezení kontaminovaného území bylo zpracováno jako příloha Analýzy rizik a je z něj patrné, jak velké plochy se kontaminace týká.

Ze zápisů z jednání lze vyčíst průběhy hlasování o (ne)zastavení projektu. Vliv na hlasování dne 26. 11. 2014 mělo obdržení dopisu od SFŽP ohledně udělení korekce dotace ve výši 10% což představovalo částku mezi 9 -10 miliony Kč, které by mělo město dofinancovat z vlastních prostředků.

Znovu se ohledně (ne)pokračování projektu hlasovalo dne 26. 1. 2015 a ještě dne 26. 2. 2015, kdy byl projekt definitivně zastaven.

Dne 23. 4. 2015 proběhlo místní šetření za účasti zástupců České inspekce životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a odboru životního prostředí městského úřadu Kolín s tím, že město Zásmuky musí na adresu ČIŽP zaslat zdůvodnění, proč odstoupilo od všech smluv souvisejících s projektem a do 60 dnů podat písemnou zprávu, jak bude závadný stav řešen.

Další dokumenty budou doplňovány průběžně.

 

Zápis z jednání ZM dne 5. 5. 2011

Usnesení ZM ze dne 5. 5. 2011

Usnesení ZM 12. 12. 2012

Smlouva o dotaci z Havarijního fondu Středočeského kraje

Zápis z jednání ZM dne 26. 11. 2014

Zápis z jednání ZM dne 26. 1. 2015

Zápis z jednání ZM dne 26. 2. 2015

Prostorové vymezení kontaminovaného území

Analýza Rizik - kompletní dokument

Smlouva o převodu pozemků z ČR na město Zásmuky

Smlouva o dílo se Sdružením Vlčí důl

Mandátní smlouva na technický dozor díla

Smlouva na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

Smlouva na administraci projektu 1. část, MS Allowance 2. část

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na technický dozor díla

Oznámení o udělení korekce - dopis od SFŽP

Zápis z Místního šetření České inspekce ŽP dne 23. 4. 2015, příloha: Registrační list akce