Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Městský úřad > Veřejné zakázky > Archiv (veřejné zakázky)

Archiv

Číslo zakázky
Název poptávky Platnost do Stav
  Veřejné zakázky 2011     
1/1/2011 Zpracování energetického auditu a projektové dokumentace energeticky úsporných opatření pro objekt Mateřská škola Zásmuky, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky  1.2.2011 realizováno
5/1/2011 AR vlivu bývalé skládky    25.5.2011
   10.00 hod
realizováno
5/2/2011  Zásmuky - Komenského náměstí,rekonstrukce chodníků a vjezdů    7.6.2011
  14.30 hod
 realizováno
5/3/2012 Zásmuky - stavební úprava - výměna oken a obvodového pláště

   6.6.2011
  12.00 hod

realizováno
6/1/2011   Osobní automobil pro Pečovatelskou službu    7.7.2011
13.00 hod
realizováno
60062589 Zásmuky - Splašková kanalizace

  29.7.2011   
   12:00 hod

realizováno
92011 Plastová okna a dveře vč. montáže    9.9.2011     
   13:00 hod
realizováno
102011 Technický dozor při výstavbě kanalizace   3.10.2011 
   11:00 hod
realizováno
10/1/2011 Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu - ,,Poradenská činnost při přípravě zajištění financování ze zdrojů Evropské unie pro projekt Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl". 11.11. 2011  
   13:30 hod
realizováno
11/1/2011

Oprava vozidla Š 706 CAS 25 - hasičský vůz

   21.11.2011 realizováno
11/2/2011 Traktorová radlice    21.11.2011 realizováno
11/3/2011 Výzva k podání žátosti o dotaci z fondu Středočeského kraje - Fondu rozvoje měst a obcí (FROM)    24.11.2011

realizováno

12/1/2011 

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro zakázku malého rozsahu Zásmuky - splašková kanalizace 1.část - kanalizační přípojky Doplňující informace č.1 - kanalizační přípojky

I.cast_kanalizacni_pripojky.zip

   20.12.2011
12.00 hod

zrušeno
 

 Veřejné zakázky 2012

 

 
1/2012

 Projektové a finanční řízení projektu financovaného z dotace ROP Střední Čechy

 23.1.2012
12 00 hod

realizováno
2/2012

 Střednědobý úvěr na financování investičních akcí

 2.2.2012
12.00hod

realizováno
3/2012

 Modernizace místních komunikací ve Městě Zásmuky

 13.2.2012
  10.00 hod

realizováno
4/2012 

Příprava a organizace koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro město Zásmuky

 9.3.2012
11.00 hod

realizováno
5/2012

Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby v rámci projektu "Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky" 

 29.3.2012
 12.00 hod.

 realizováno
212422

 Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

 9.5.2012
12.00 hod

nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
6/2012

 Osobní automobil pro Město Zásmuky

20.6.2012
12.00 hod 

realizováno
7/2012

 Dopravní značení

25.6.2012
16.00 hod 

realizováno
8/2012

Veřejné osvětlení Sobočice

3.8.2012
13.00hod

realizováno
9/2012

Zásmuky-splašková kanalizace I.část - kanalizační přípojky

25.9.2012
10.00hod

 realizováno
10/2012

 Rekonstrukce mostu přes Vavřinecký potok - Nesměň 799/1

31.10.2012
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
11/2012

 Podání žádosti o dotaci z programu FROM 2013 a organizace výběrového řízení na zhotovitele chodníků Komenského náměstí a ulice Čechova

28.11.2012 
12.00 hod

nerealizováno
12/2012

 Podání žádosti o dotaci z programu FROM 2013 a organizace výběrového řízení na zhotovitele místních komunikací-ulice Pod Sokolovnou, Dukelská, Východní a Nová

28.11.2012
12.00 hod 

dotace nepřidělena
13/2012

 TDI pro akci: ,,Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl"

21.12.2012
10.00 hod 

 nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
14/2012

 Administrace podpory z OPŽP pro akci-Obnova rybníka Bažantnice

14.1.2013
12.00hod 

realizováno
Číslo zakázky
Název poptávky Platnost do Stav
 

Veřejné zakázky 2013

 

 
1/2013

 TDI investora na akci-Zásmuky-splašková kanalizace I. část -kanalizační přípojky

19.2.2013
12.00 hod 

realizováno
2/2013

 TDI na akci-rekonstrukce mostu přes Vavřinecký potok-Nesměň 799/1

19.2.2013
12.00 hod 

realizováno, akce ukončena
3/2013

 Zprostředkování prodeje pozemků v k.ú.Nesměň a v k.ú.Zásmuky

4.3.2013
12.00 hod 

realizováno, dohoda o zprostředkování ukončena
4/2013

 Dodávka dvou kusů autobusových zastávek včetně lavičky, vitríny, označení zastávky a montáže

3.5.2013
12.00 hod 

realizováno, akce ukončena
5/2013

 Oprava střechy mateřské školy , objekt čp. 470, Zásmuky

20.5.2013
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
6/2013

 Kanalizační stoka ,,L"včetně 8 kanalizačních přípojek

22.7.2013
11.00hod 

realizováno
7/2013

 Prodloužení vodovodních řadů A1-b1, B4; nová kanalizační stoka E-5-1 a vodovodní a kanalizační přípojky dle PD

26.7.2013
11.00 hod 

realizováno
8/2013

 Oprava komunikace v obci Nesměň-Buda

13.9.2013
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
9/2013

 Oprava komunikace +stavba opěrné zdi v obci Doubravčany

16.9.2013
11.00hod 

realizováno, akce ukončena
10/2013

 Výstroj a výzbroj pro SDH Zásmuky

30.9.2013
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
11/2013

 Podání žádosti o dotaci na OŽPŽ-Zateplení MŠ Zásmuky

15.11.2013
12.00 hod 

realizováno
12/2013

 Obnova rybníka Bažantnice - výběr zhotovitele

21.11.2013
10.00 hod 

zrušeno
13/2013

 Výstavba chodníků ve Městě Zásmuky

14.1.2014
11.00 hod 

nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace

 

Číslo zakázky
Název poptávky Platnost do Stav
 

 Veřejné zakázky 2014

 

 
1/2014

Obnova rybníka Bažantnice 

26.2.2014
10.00 hod 

realizováno, akce ukončena
2/2014

Technický dozor investora + koordinátor BOZP na stavbu "Obnova rybníka Bažantnice"

7.4.2014
14.00 hod 

ukončeno
3/2014

Nátěr střechy,nové vyzdění nadstřešních částí komínových těles, jejich oplechování a výměna poškozených okapových žlabů

30.4.2014
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
4/2014

Rekonstrukce WC ve 3. NP podlaží ZŠ Zásmuky

30.4.2014
14.00 hod 

realizováno, akce ukončena
5/2014

Modernizace místních komunikací ve Městě Zásmuky

5.6.2014
10.00 hod

realizováno, akce ukončena
6/2014

"Oprava místní komunikace" v obci Zásmuky, část Nesměň

5.6.2014
13.00 hod

realizováno, akce ukončena
7/2014

Technický dozor investora + koordinátor BOZP akce " Výstavba chodníků ve Městě Zásmuky

11.6.2014
10.00 hod

nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
8/2014

Koordinátor BOZP na stavbu "Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl"

11.6.2014
10.30 hod 
 nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
9/2014

"Administrace organizačního zajištění a projektového a finančního řízení projektu-modernizace místních komunikací ve Městě Zásmuky

30.6.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
10/2014

Administrace výběrového řízení na stavbu "Zateplení MŠ v Zásmukách"

30.6.2014
10.00 hod
realizováno
11/2014

Poskytnutí mobilní služby prostřednictvím mobilní sítě pro připojení mobilních telefonů a Notebooků

11.7.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
12/2014

Administrace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky“ dle pravidel Operačního programu životního prostředí

4.8.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
13/2014

Technický dozor investora + koordinátora BOZP na stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zásmuky"

18.8.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
14/2014

Technický dozor investora na stavbu "Rekonstrukce místních komunikací ve Městě Zásmuky"

25.8.2014
12.00 hod

realizováno, akce ukončena
15/2014

Koordinátor BOZP na stavbu "Rekonstrukce místních komunikací ve Městě Zásmuky"

25.8.2014
12.00 hod

realizováno, akce ukončena
16/2014

Projekt energeticky úsporných opatření mateřské školy

22.9.2014
10.00 hod

realizováno, akce ukončena
 

Veřejné zakázky 2015

   
1/2015  Nákladní automobil "MULTICAR 2 MAGMA" 20.4.2015
12.00 hod 
realizováno, automobil koupen
2/2015

Dopravně bezpečnostní situace - smlouva o dílo
Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo

7.5.2015
10.00 hod

realizováno, akce ukončena
3/2015

Poskytnutí právních služeb souvisejících s ukončením smluvních vztahů vztahujících se k projektu „Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl“.

22.6.2015
12.00 hod

realizováno, smlouva podepsána
4/2015

Rekonstrukce osvětlení v objektu MŠ Zásmuky

10.8.2015
11.00 hod

realizováno, akce ukončena
5/2015

Prodloužení STL plynovodů + přípojky ul.Východní, ul. Nová-Zásmuky

24.8.2015
11.00 hod

realizováno, akce ukončena

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz

Registrujte se zde

Mapa Zásmuk

Odkaz na mapu města Zásmuky

ZASMUKY.pdf

http://www.geosense.cz/geoportal/zasmuky

www.podlipansko.cz

www.czechpoint.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

kraj-sc.png

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3743249

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
1
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
2
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
3
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
4
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
5
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
6
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
7
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
8
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
9
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
10
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
11
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
12
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
13
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
14
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
15
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
16
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
17
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
18
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
19
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
20
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
21
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
22
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
23
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
24
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
25
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
26
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
31
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek

Návštěvnost stránek

722494