Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Městský úřad > Veřejné zakázky > Archiv (veřejné zakázky)

Archiv

Číslo zakázky
Název poptávky Platnost do Stav
  Veřejné zakázky 2011     
1/1/2011 Zpracování energetického auditu a projektové dokumentace energeticky úsporných opatření pro objekt Mateřská škola Zásmuky, Zahradní 470, 281 44 Zásmuky  1.2.2011 realizováno
5/1/2011 AR vlivu bývalé skládky    25.5.2011
   10.00 hod
realizováno
5/2/2011  Zásmuky - Komenského náměstí,rekonstrukce chodníků a vjezdů    7.6.2011
  14.30 hod
 realizováno
5/3/2012 Zásmuky - stavební úprava - výměna oken a obvodového pláště

   6.6.2011
  12.00 hod

realizováno
6/1/2011   Osobní automobil pro Pečovatelskou službu    7.7.2011
13.00 hod
realizováno
60062589 Zásmuky - Splašková kanalizace

  29.7.2011   
   12:00 hod

realizováno
92011 Plastová okna a dveře vč. montáže    9.9.2011     
   13:00 hod
realizováno
102011 Technický dozor při výstavbě kanalizace   3.10.2011 
   11:00 hod
realizováno
10/1/2011 Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu - ,,Poradenská činnost při přípravě zajištění financování ze zdrojů Evropské unie pro projekt Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl". 11.11. 2011  
   13:30 hod
realizováno
11/1/2011

Oprava vozidla Š 706 CAS 25 - hasičský vůz

   21.11.2011 realizováno
11/2/2011 Traktorová radlice    21.11.2011 realizováno
11/3/2011 Výzva k podání žátosti o dotaci z fondu Středočeského kraje - Fondu rozvoje měst a obcí (FROM)    24.11.2011

realizováno

12/1/2011 

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro zakázku malého rozsahu Zásmuky - splašková kanalizace 1.část - kanalizační přípojky Doplňující informace č.1 - kanalizační přípojky

I.cast_kanalizacni_pripojky.zip

   20.12.2011
12.00 hod

zrušeno
 

 Veřejné zakázky 2012

 

 
1/2012

 Projektové a finanční řízení projektu financovaného z dotace ROP Střední Čechy

 23.1.2012
12 00 hod

realizováno
2/2012

 Střednědobý úvěr na financování investičních akcí

 2.2.2012
12.00hod

realizováno
3/2012

 Modernizace místních komunikací ve Městě Zásmuky

 13.2.2012
  10.00 hod

realizováno
4/2012 

Příprava a organizace koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro město Zásmuky

 9.3.2012
11.00 hod

realizováno
5/2012

Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby v rámci projektu "Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky" 

 29.3.2012
 12.00 hod.

 realizováno
212422

 Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

 9.5.2012
12.00 hod

nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
6/2012

 Osobní automobil pro Město Zásmuky

20.6.2012
12.00 hod 

realizováno
7/2012

 Dopravní značení

25.6.2012
16.00 hod 

realizováno
8/2012

Veřejné osvětlení Sobočice

3.8.2012
13.00hod

realizováno
9/2012

Zásmuky-splašková kanalizace I.část - kanalizační přípojky

25.9.2012
10.00hod

 realizováno
10/2012

 Rekonstrukce mostu přes Vavřinecký potok - Nesměň 799/1

31.10.2012
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
11/2012

 Podání žádosti o dotaci z programu FROM 2013 a organizace výběrového řízení na zhotovitele chodníků Komenského náměstí a ulice Čechova

28.11.2012 
12.00 hod

nerealizováno
12/2012

 Podání žádosti o dotaci z programu FROM 2013 a organizace výběrového řízení na zhotovitele místních komunikací-ulice Pod Sokolovnou, Dukelská, Východní a Nová

28.11.2012
12.00 hod 

dotace nepřidělena
13/2012

 TDI pro akci: ,,Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl"

21.12.2012
10.00 hod 

 nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
14/2012

 Administrace podpory z OPŽP pro akci-Obnova rybníka Bažantnice

14.1.2013
12.00hod 

realizováno
Číslo zakázky
Název poptávky Platnost do Stav
 

Veřejné zakázky 2013

 

 
1/2013

 TDI investora na akci-Zásmuky-splašková kanalizace I. část -kanalizační přípojky

19.2.2013
12.00 hod 

realizováno
2/2013

 TDI na akci-rekonstrukce mostu přes Vavřinecký potok-Nesměň 799/1

19.2.2013
12.00 hod 

realizováno, akce ukončena
3/2013

 Zprostředkování prodeje pozemků v k.ú.Nesměň a v k.ú.Zásmuky

4.3.2013
12.00 hod 

realizováno, dohoda o zprostředkování ukončena
4/2013

 Dodávka dvou kusů autobusových zastávek včetně lavičky, vitríny, označení zastávky a montáže

3.5.2013
12.00 hod 

realizováno, akce ukončena
5/2013

 Oprava střechy mateřské školy , objekt čp. 470, Zásmuky

20.5.2013
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
6/2013

 Kanalizační stoka ,,L"včetně 8 kanalizačních přípojek

22.7.2013
11.00hod 

realizováno
7/2013

 Prodloužení vodovodních řadů A1-b1, B4; nová kanalizační stoka E-5-1 a vodovodní a kanalizační přípojky dle PD

26.7.2013
11.00 hod 

realizováno
8/2013

 Oprava komunikace v obci Nesměň-Buda

13.9.2013
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
9/2013

 Oprava komunikace +stavba opěrné zdi v obci Doubravčany

16.9.2013
11.00hod 

realizováno, akce ukončena
10/2013

 Výstroj a výzbroj pro SDH Zásmuky

30.9.2013
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
11/2013

 Podání žádosti o dotaci na OŽPŽ-Zateplení MŠ Zásmuky

15.11.2013
12.00 hod 

realizováno
12/2013

 Obnova rybníka Bažantnice - výběr zhotovitele

21.11.2013
10.00 hod 

zrušeno
13/2013

 Výstavba chodníků ve Městě Zásmuky

14.1.2014
11.00 hod 

nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace

 

Číslo zakázky
Název poptávky Platnost do Stav
 

 Veřejné zakázky 2014

 

 
1/2014

Obnova rybníka Bažantnice 

26.2.2014
10.00 hod 

realizováno, akce ukončena
2/2014

Technický dozor investora + koordinátor BOZP na stavbu "Obnova rybníka Bažantnice"

7.4.2014
14.00 hod 

ukončeno
3/2014

Nátěr střechy,nové vyzdění nadstřešních částí komínových těles, jejich oplechování a výměna poškozených okapových žlabů

30.4.2014
11.00 hod 

realizováno, akce ukončena
4/2014

Rekonstrukce WC ve 3. NP podlaží ZŠ Zásmuky

30.4.2014
14.00 hod 

realizováno, akce ukončena
5/2014

Modernizace místních komunikací ve Městě Zásmuky

5.6.2014
10.00 hod

realizováno, akce ukončena
6/2014

"Oprava místní komunikace" v obci Zásmuky, část Nesměň

5.6.2014
13.00 hod

realizováno, akce ukončena
7/2014

Technický dozor investora + koordinátor BOZP akce " Výstavba chodníků ve Městě Zásmuky

11.6.2014
10.00 hod

nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
8/2014

Koordinátor BOZP na stavbu "Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl"

11.6.2014
10.30 hod 
 nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace
9/2014

"Administrace organizačního zajištění a projektového a finančního řízení projektu-modernizace místních komunikací ve Městě Zásmuky

30.6.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
10/2014

Administrace výběrového řízení na stavbu "Zateplení MŠ v Zásmukách"

30.6.2014
10.00 hod
realizováno
11/2014

Poskytnutí mobilní služby prostřednictvím mobilní sítě pro připojení mobilních telefonů a Notebooků

11.7.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
12/2014

Administrace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky“ dle pravidel Operačního programu životního prostředí

4.8.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
13/2014

Technický dozor investora + koordinátora BOZP na stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zásmuky"

18.8.2014
10.00 hod
realizováno, akce ukončena
14/2014

Technický dozor investora na stavbu "Rekonstrukce místních komunikací ve Městě Zásmuky"

25.8.2014
12.00 hod

realizováno, akce ukončena
15/2014

Koordinátor BOZP na stavbu "Rekonstrukce místních komunikací ve Městě Zásmuky"

25.8.2014
12.00 hod

realizováno, akce ukončena
16/2014

Projekt energeticky úsporných opatření mateřské školy

22.9.2014
10.00 hod

realizováno, akce ukončena
 

Veřejné zakázky 2015

   
1/2015  Nákladní automobil "MULTICAR 2 MAGMA" 20.4.2015
12.00 hod 
realizováno, automobil koupen
2/2015

Dopravně bezpečnostní situace - smlouva o dílo
Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo

7.5.2015
10.00 hod

realizováno, akce ukončena
3/2015

Poskytnutí právních služeb souvisejících s ukončením smluvních vztahů vztahujících se k projektu „Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl“.

22.6.2015
12.00 hod

realizováno, smlouva podepsána
4/2015

Rekonstrukce osvětlení v objektu MŠ Zásmuky

10.8.2015
11.00 hod

realizováno, akce ukončena
5/2015

Prodloužení STL plynovodů + přípojky ul.Východní, ul. Nová-Zásmuky

24.8.2015
11.00 hod

realizováno, akce ukončena

 

Menu