Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
30
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
1
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
2
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
3
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
4
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Sběr železného šrotu 4. 5. 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
5
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Uzavření čerpací stanice KM-PRONA Zásmuky
6
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024
7
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024
Život na památných stromech
8
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
9
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
10
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
11
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
12
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
13
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
14
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
15
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
16
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
17
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
18
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Svoz nebezpečného odpadu 18. 5. 2024
Kmochův jarní pochod ze Zásmuk do Zásmuk
19
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
20
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
21
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
22
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
23
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
24
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
25
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
26
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
27
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
28
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
29
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
30
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
31
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
1
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
2
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Dotace města Zásmuky > Dotace přijaté > Projekt "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky"

Projekt "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky"

 

Dotace na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky“

Účelová investiční dotace  - podpora z Operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy, prioritní osa Doprava, název oblasti podpory Regionální dopravní infrastruktura

Projekt evidován pod č. CZ.1.15/1.1.00/74.01722

Předmět podpory:
Projekt Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky řeší nevyhovující technický stav komunikací, především v ulicích Dukelská, Pod Sokolovnou, Nová a Východní. Rekonstruované komunikace jsou na pozemcích města Zásmuky. Celkově projekt přinese zkvalitnění dopravní situace, kultivovanější přístup k objektům, umožní rozvoj podnikatelských aktivit a přispěje ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Realizace též přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ke zkvalitnění zásahů integrovaného záchranného systému. Projekt navazuje na projekt Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky, který řešil nevyhovující stav místní komunikace na Komenského náměstí. Projekt byl financován z ROP Střední Čechy v rámci výzvy č. 58. Dále pak navazuje na rekonstrukci komunikace první třídy I/2, která byla realizována v období 2006-2009. Žádost o dotaci byla podána  dne  27.11. 2013,  dne 4.4. 2014 bylo doručeno Oznámení o schválení projektu k financování.
30.4. 2014

Poskytovatel dotace + finanční krytí  projektu:
Poskytovatelem dotace je  Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy. Zastupitelstvo města Zásmuky v Usnesení ze dne 21.8.2014   v návaznosti na schválení  poskytnutí dotace  schválilo uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 6 316 046,40 Kč a zároveň schválilo vyčlenění peněžní částky ve výši 1 579 011,60 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky“, reg. Č. CZ.1.15/1.1.00/74.01722 . Smlouva byla ze strany příjemce dotace podepsána dne 26.8.2014. Dotace je poskytnuta v max. výši 80% z celkových plánovaných způsobilých výdajů ( 7 895 058,-- Kč)

Finanční krytí projektu: tabulka
Rozpočet akce Rekonstrukce místních komunikací

Práce na realizaci celé akce byly zahájeny  předáním staveniště  dne  8.8. 2014
Předpokládaný termín ukončení  stavebních prací :  30.11. 2014

Podání žádosti o dotaci  + administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby:
Podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na zhotovitele  provedla  na základě provedeného výběrového řízení spol. Witero Estates, s.r.o., se sídlem Karolínská 661, 186 00 Praha 8, IČ 24135865, cena dle Mandátní smlouvy je 72.000,-- Kč + odměna 2,2% z výše přiznané dotace

Zhotovitel:
Stavební práce provádí na základě provedeného výběrového řízení  společnost EUROVIA CS a.s.. se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ  45274924, cena dle uzavřené Smlouvy o dílo činí   6 909 746,90 Kč vč. DPH   

Projekt včetně autorského dozoru:
Projekt  byl vypracován na základě výběrového řízení  a uzavřené smlouvy o dílo  společností  AZ PROJECT spol.s.r.o., se sídlem U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV,  IČ 27210341. Celková cena činí  350.900,-- Kč vč. DPH

Technický dozor:
Technický dozor bude  zajišťován na základě výběrového řízení spol. AZ OPTIMAL s.r.o.se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 27510468,  nabídková cena činí 173 030,-- Kč vč. DPH. Smlouva je připravena k podpisu.

Koordinátor BOZP:
Koordinátora BOZP  bude  zajišťovat na základě výběrového řízení spol. AZ OPTIMAL s.r.o.se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 27510468,  nabídková cena činí 43 560,-- Kč vč. DPH. Smlouva je připravena k podpisu.

Administrace  projektu:
Administraci organizačního zajištění a projektového a finančního řízení projektu  na základě výběrového řízení a  uzavřené  smlouvy bude provádět  spol. EU Via, a.s. se sídlem Nad Buďánkami II 1841/14, 150 00 Praha 5, IČ 28244117,  odměna za službu je ve výši 72.000,-- Kč  včetně DPH.
MěÚ 13.9. 2014

Rekonstrukce komunikace  je již dokončena, Městským úřadem Kolín, odborem dopravy vydán dne 9.1.2015  kolaudační souhlas, v souladu s podmínkami poskytovatele dotace , kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je předloženo vyúčtování dotace a připravuje se slavnostní otevření rekonstruované komunikace.

MěÚ 11.3.2015

pamětní deska Nápis ulice Pod Sokolovnou

ulice Východní