Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Dotace přijaté > Projekt "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky"

Projekt "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky"

 

Dotace na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky“

Účelová investiční dotace  - podpora z Operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy, prioritní osa Doprava, název oblasti podpory Regionální dopravní infrastruktura

Projekt evidován pod č. CZ.1.15/1.1.00/74.01722

Předmět podpory:
Projekt Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky řeší nevyhovující technický stav komunikací, především v ulicích Dukelská, Pod Sokolovnou, Nová a Východní. Rekonstruované komunikace jsou na pozemcích města Zásmuky. Celkově projekt přinese zkvalitnění dopravní situace, kultivovanější přístup k objektům, umožní rozvoj podnikatelských aktivit a přispěje ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Realizace též přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ke zkvalitnění zásahů integrovaného záchranného systému. Projekt navazuje na projekt Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky, který řešil nevyhovující stav místní komunikace na Komenského náměstí. Projekt byl financován z ROP Střední Čechy v rámci výzvy č. 58. Dále pak navazuje na rekonstrukci komunikace první třídy I/2, která byla realizována v období 2006-2009. Žádost o dotaci byla podána  dne  27.11. 2013,  dne 4.4. 2014 bylo doručeno Oznámení o schválení projektu k financování.
30.4. 2014

Poskytovatel dotace + finanční krytí  projektu:
Poskytovatelem dotace je  Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy. Zastupitelstvo města Zásmuky v Usnesení ze dne 21.8.2014   v návaznosti na schválení  poskytnutí dotace  schválilo uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 6 316 046,40 Kč a zároveň schválilo vyčlenění peněžní částky ve výši 1 579 011,60 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmuky“, reg. Č. CZ.1.15/1.1.00/74.01722 . Smlouva byla ze strany příjemce dotace podepsána dne 26.8.2014. Dotace je poskytnuta v max. výši 80% z celkových plánovaných způsobilých výdajů ( 7 895 058,-- Kč)

Finanční krytí projektu: tabulka
Rozpočet akce Rekonstrukce místních komunikací

Práce na realizaci celé akce byly zahájeny  předáním staveniště  dne  8.8. 2014
Předpokládaný termín ukončení  stavebních prací :  30.11. 2014

Podání žádosti o dotaci  + administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby:
Podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na zhotovitele  provedla  na základě provedeného výběrového řízení spol. Witero Estates, s.r.o., se sídlem Karolínská 661, 186 00 Praha 8, IČ 24135865, cena dle Mandátní smlouvy je 72.000,-- Kč + odměna 2,2% z výše přiznané dotace

Zhotovitel:
Stavební práce provádí na základě provedeného výběrového řízení  společnost EUROVIA CS a.s.. se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ  45274924, cena dle uzavřené Smlouvy o dílo činí   6 909 746,90 Kč vč. DPH   

Projekt včetně autorského dozoru:
Projekt  byl vypracován na základě výběrového řízení  a uzavřené smlouvy o dílo  společností  AZ PROJECT spol.s.r.o., se sídlem U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV,  IČ 27210341. Celková cena činí  350.900,-- Kč vč. DPH

Technický dozor:
Technický dozor bude  zajišťován na základě výběrového řízení spol. AZ OPTIMAL s.r.o.se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 27510468,  nabídková cena činí 173 030,-- Kč vč. DPH. Smlouva je připravena k podpisu.

Koordinátor BOZP:
Koordinátora BOZP  bude  zajišťovat na základě výběrového řízení spol. AZ OPTIMAL s.r.o.se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 27510468,  nabídková cena činí 43 560,-- Kč vč. DPH. Smlouva je připravena k podpisu.

Administrace  projektu:
Administraci organizačního zajištění a projektového a finančního řízení projektu  na základě výběrového řízení a  uzavřené  smlouvy bude provádět  spol. EU Via, a.s. se sídlem Nad Buďánkami II 1841/14, 150 00 Praha 5, IČ 28244117,  odměna za službu je ve výši 72.000,-- Kč  včetně DPH.
MěÚ 13.9. 2014

Rekonstrukce komunikace  je již dokončena, Městským úřadem Kolín, odborem dopravy vydán dne 9.1.2015  kolaudační souhlas, v souladu s podmínkami poskytovatele dotace , kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je předloženo vyúčtování dotace a připravuje se slavnostní otevření rekonstruované komunikace.

MěÚ 11.3.2015

pamětní deska Nápis ulice Pod Sokolovnou

ulice Východní

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz

Registrujte se zde

Mapa Zásmuk

Odkaz na mapu města Zásmuky

ZASMUKY.pdf

http://www.geosense.cz/geoportal/zasmuky

www.podlipansko.cz

www.czechpoint.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

kraj-sc.png

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3743249

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
1
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
2
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
3
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
4
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
5
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
6
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
7
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
8
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
9
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
10
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
11
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
12
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
13
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
14
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
15
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
16
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
17
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
18
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
19
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
20
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
21
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
22
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
23
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
24
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
25
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
26
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
31
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek

Návštěvnost stránek

721662