Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Ekologie > Bioodpad

Bioodpady v roce 2015

V oblasti nakládání s biologickým odpadem dochází v letošním roce k malé změně a to u bioodpadu rostlinného původu vzniklém při ošetření ovocných a okrasných dřevin (odřezané větve). Tento odpad bude nově přijímán v areálu za hasičskou zbrojnicí a to pouze v otvírací době a v  množství odpovídajícím běžné údržbě zahrady RD. I nadále zde bude vybírán ostatní bioodpad rostlinného původu (např. posekaná tráva) do velkoobjemového kontejneru. Upozorňujeme, že uvedené bioodpady musí být prosté ostatních příměsí, např. stavební suti, plastů (včetně pytlů sloužících k přepravě) či jiných nerozložitelných příměsí.

Prostory za ČOV a bývalé letiště budou zrekultivovány a další  vyvážení jakéhokoliv odpadu je na tato místa je zakázáno.

Upozorňujeme, že není v možnostech města svážet trávu z jednotlivých nemovitostí, odvoz si zajišťuje každý sám.

 

Změny ve sběru bioodpadu v roce 2016

Pro letošní rok bude možnost odložení bioodpadu rostlinného původu vzniklého činností domácností rozšířena o 25 ks 1 100l nádob. Tyto jsou přidány k již stojícím nádobám pro sběr separovaného odpadu( i ve spádových částech obce). Nádoby s hnědým víkem jsou označeny informační samolepkou. Svoz bude probíhat v měsících duben až říjen a to v intervalu 1 x za 14 dní. První svoz proběhne v pondělí 4.4.2016. Stávající možnost odkládání bioodpadu do velkoobjemového kontejneru v areálu za hasičskou zbrojnicí bude zachována.

Nové kontejnery pro BIO odpady
Na všech místech určených pro sběr separovaných odpadů jsou nově umístěny nádoby na sběr bioodpadů. Jedná se o 1100 l nádoby hnědé barvy či s hnědým víkem. Každá nádoba je označena samolepkou s návodem. Nádoby jsou určeny pouze pro bioodpad vzniklý v domácnostech. Budou vyváženy 1x za 14 dní a v provozu budou od 1. 4. do 31. 10. 2016.

Mapa umístění kontejnerů pro BIO odpady ke stažení zde

Co je bioodpad?
Podle zákona o odpadech je to takový odpad, který je biologický rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto bioodpadu vzniká organická hmota. Tyto odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. Biologicky rozložitelné odpady se označují skratkou "BRO" a §33a Zákona o odpadech BRO definuje jako jakýkoliv odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Do kontejneru na BIO odpad patří:
zbytky ovoce a zeleniny
listy a nať zeleniny
kuchyňský odpad
odpad ze zeleně v domácnosti
zbytky pečiva a obilovin
travní hmota
plevel a listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny

Do kontejneru na BIO odpad nepatří:
komunální odpad
živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
exkrementy zvířat
papír
sklo
plasty
textil, kovy
nebezpečné odpady

 

Vážení občané,

žádáme Vás, abyste důsledně dodržovali třídění odpadů podle původu, zvláště pak ukládání bio odpadu do příslušných nádob. Pokud při vývozu obsluha zjistí, že v nádobě jsou uloženy jiné odpady, bude vývoz proveden na skládku komunálního odpadu a město zaplatí vyšší sazbu za odvoz a v důsledku toho může být v dalších letech navýšen i poplatek za svoz TDO pro občany.

Děkujeme – MěÚ

Menu