Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Dotace přijaté > Projekt " Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky"

Projekt " Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky"

 

Dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky“

Účelová investiční dotace  - podpora z operačního programu Životní prostředí, výzva OPŽP č. 60, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), primární oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie

Projekt evidován pod ident.č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222005737

CZ.1.02/3.2.00/14.25792

Předmět podpory Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu MŠ Zásmuky ve městě Zásmuky.  Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střešních konstrukcí a rekonstrukce podlahy lodžií.

Poskytovatel dotace + finanční krytí projektu Žádost o dotaci byla podána  4/2014, akceptace žádosti doručena 9.6.2014. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP č. 14209963-SFŽP  na základě podané žádosti  vystaveno 22.7.2014, doručeno 4.8. 2014. Podpora ze SFŽP na spolufinancování projektu na základě Rozhodnutí č. 14209963-SFŽP  je stanovena ve výši  5% z celkových způsobilých výdajů a činí 284 089,-- Kč ,  podpora z FS  EU  představuje  částku 4 829 524,-- Kč ( 85% z CZV) , zdroje žadatele  jsou ve výši 568 180,-- Kč . Celkové způsobilé výdaje  (CZV) jsou ve výši 5 681 793,-- Kč. Všechny uvedené výdaje jsou včetně DPH.

Finanční rozpočet projektu: tabulka
Finanční rozpočet projektu zateplení budovy MŠ

7.8.2014

Podání žádosti o dotaci Žádost o dotaci podala na základě provedeného výběrového řízení  a Mandátní smlouvy ze dne 20.12. 2013  společnost WITERO s.r.o. se sídlem Biskupcova 1845/79, 130 00  Praha 3, IČ 24235865, cena 43.560,-- Kč vč. DPH.  Společnosti byla na základě výše uvedené smlouvy a na základě přiznání dotace vyplacena odměna 3,1 % z přiznané dotace – částka 191.812,-- Kč. Žádost byla podaná jako druhá v pořadí, první žádost byla neúspěšná.

Práce na realizaci  akce zatím nebyly zahájeny.
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 5/2015
Předpokládané ukončení akce 8/2015

Administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Administraci výběrového řízení  na základě výběrového řízení a Příkazní smlouvy provádí spol. WITERO s.r.o., se sídlem Biskupcova 1845/79, 130 00 Praha 3, IČ 24235865, cena 10.000 Kč bez DPH.

Zhotovitel stavby Probíhá výběrové řízení

Technický dozor + koordinátor BOZP Technický dozor + koordinátor BOZP bude  zajišťován na základě výběrového řízení spol. AZ OPTIMAL s.r.o.se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 27510468,  nabídková cena činí 187.550,-- Kč vč. DPH. Smlouva je připravena k podpisu.

Projekt + energetický audit Projekt  včetně energetického auditu byl vypracován na základě provedeného výběrového řízení  spol. DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČ 27642411 – cena projektu včetně auditu činí  118.800,-- Kč vč. DPH. Projekt aktualizován pro druhé podání žádosti – cena aktualizace 11.495,-- Kč.

Administrace projektu Administraci projektu na základě výběrového řízení a  Příkazní smlouvy bude provádět Ing. Tomáš Hlavatý se sídlem Prášily 155, 342 01 Sušice, IČ 88754561,  odměna za službu je ve výši 72.000,-- Kč (neplátce DPH).

MěÚ  13.9. 2014

Zhotovitel stavby: Na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby  je  vítězným uchazečem společnost BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, cena díla 5 924 127,56 Kč, Smlouva o dílo uzavřena. Termíny plnění vyplývající ze Smlouvy o dílo - předání místa plnění a zahájení prací 18.5. 2015 ukončení a předání prací: do 21.8. 2015

MěÚ 11.3.2015

 

Stavba „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v Zásmukách“ povolena rozhodnutím ze dne 14.1.2015, ukončena vydáním Kolaudačního souhlasu ze dne 23.9. 2015.

Finanční vypořádání dotací na tento projekt bylo odesláno poskytovateli dotace dne 9.2. 2016:

Účelový znak 15835 – spolufinancování z prostředků EU 4.502.902,66 Kč

Účelový znak 90877 – prostředky CZ 264.876,61 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města 2,063.816,29 Kč

MěÚ 16.3. 2016

Závěrečná monitorovací zpráva vyhotovena 25.11. 2016

MěÚ 25.11. 2016

 

                 třídy 2015 038.JPG        třídy 2015 039.JPG       třídy 2015 040.JPG

 

                 2015-barevná školka 001.JPG        MŠ rekonstrukce 2015 004.JPG       2015-barevná školka 008.JPG

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz

Registrujte se zde

Mapa Zásmuk

Odkaz na mapu města Zásmuky

ZASMUKY.pdf

http://www.geosense.cz/geoportal/zasmuky

www.podlipansko.cz

www.czechpoint.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

kraj-sc.png

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3743249

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
1
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
2
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
3
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
4
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
5
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
6
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
7
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
8
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
9
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
10
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
11
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
12
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
13
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
14
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
15
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
16
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
17
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
18
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
19
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
20
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
21
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
22
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
23
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
24
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
25
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
26
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na výstavu
31
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek

Návštěvnost stránek

721249