Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Zahrádkářská výměnná burza
28
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Zahrádkářská výměnná burza
29
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Zahrádkářská výměnná burza
30
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Zahrádkářská výměnná burza
31
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Zahrádkářská výměnná burza
1
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Bleší trh v Zásmukách
2
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
3
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
4
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
5
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
6
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
7
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Městská knihovna Zásmuky - informace
8
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
9
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
10
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
11
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Sladkosti na Kolínsku
12
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
13
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
14
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
15
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
100 let založení "Včelařského spolku"
16
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
17
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
18
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
19
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
20
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
21
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
22
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
23
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
24
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
25
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
26
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
27
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Pečovatelská služba Zásmuky - Zámek Častolovice
28
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
29
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
30
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Dotace města Zásmuky > Dotace přijaté > Projekt " Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky"

Projekt " Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky"

 

Fond soudržnosti

Dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky“

Účelová investiční dotace  - podpora z operačního programu Životní prostředí, výzva OPŽP č. 60, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), primární oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie

Projekt evidován pod ident.č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222005737

CZ.1.02/3.2.00/14.25792

Předmět podpory Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu MŠ Zásmuky ve městě Zásmuky.  Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střešních konstrukcí a rekonstrukce podlahy lodžií.

Poskytovatel dotace + finanční krytí projektu Žádost o dotaci byla podána  4/2014, akceptace žádosti doručena 9.6.2014. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP č. 14209963-SFŽP  na základě podané žádosti  vystaveno 22.7.2014, doručeno 4.8. 2014. Podpora ze SFŽP na spolufinancování projektu na základě Rozhodnutí č. 14209963-SFŽP  je stanovena ve výši  5% z celkových způsobilých výdajů a činí 284 089,-- Kč ,  podpora z FS  EU  představuje  částku 4 829 524,-- Kč ( 85% z CZV) , zdroje žadatele  jsou ve výši 568 180,-- Kč . Celkové způsobilé výdaje  (CZV) jsou ve výši 5 681 793,-- Kč. Všechny uvedené výdaje jsou včetně DPH.

Finanční rozpočet projektu: tabulka
Finanční rozpočet projektu zateplení budovy MŠ

7.8.2014

Podání žádosti o dotaci Žádost o dotaci podala na základě provedeného výběrového řízení  a Mandátní smlouvy ze dne 20.12. 2013  společnost WITERO s.r.o. se sídlem Biskupcova 1845/79, 130 00  Praha 3, IČ 24235865, cena 43.560,-- Kč vč. DPH.  Společnosti byla na základě výše uvedené smlouvy a na základě přiznání dotace vyplacena odměna 3,1 % z přiznané dotace – částka 191.812,-- Kč. Žádost byla podaná jako druhá v pořadí, první žádost byla neúspěšná.

Práce na realizaci  akce zatím nebyly zahájeny.
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 5/2015
Předpokládané ukončení akce 8/2015

Administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Administraci výběrového řízení  na základě výběrového řízení a Příkazní smlouvy provádí spol. WITERO s.r.o., se sídlem Biskupcova 1845/79, 130 00 Praha 3, IČ 24235865, cena 10.000 Kč bez DPH.

Zhotovitel stavby Probíhá výběrové řízení

Technický dozor + koordinátor BOZP Technický dozor + koordinátor BOZP bude  zajišťován na základě výběrového řízení spol. AZ OPTIMAL s.r.o.se sídlem Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ 27510468,  nabídková cena činí 187.550,-- Kč vč. DPH. Smlouva je připravena k podpisu.

Projekt + energetický audit Projekt  včetně energetického auditu byl vypracován na základě provedeného výběrového řízení  spol. DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČ 27642411 – cena projektu včetně auditu činí  118.800,-- Kč vč. DPH. Projekt aktualizován pro druhé podání žádosti – cena aktualizace 11.495,-- Kč.

Administrace projektu Administraci projektu na základě výběrového řízení a  Příkazní smlouvy bude provádět Ing. Tomáš Hlavatý se sídlem Prášily 155, 342 01 Sušice, IČ 88754561,  odměna za službu je ve výši 72.000,-- Kč (neplátce DPH).

MěÚ  13.9. 2014

Zhotovitel stavby: Na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby  je  vítězným uchazečem společnost BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, cena díla 5 924 127,56 Kč, Smlouva o dílo uzavřena. Termíny plnění vyplývající ze Smlouvy o dílo - předání místa plnění a zahájení prací 18.5. 2015 ukončení a předání prací: do 21.8. 2015

MěÚ 11.3.2015

 

Stavba „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v Zásmukách“ povolena rozhodnutím ze dne 14.1.2015, ukončena vydáním Kolaudačního souhlasu ze dne 23.9. 2015.

Finanční vypořádání dotací na tento projekt bylo odesláno poskytovateli dotace dne 9.2. 2016:

Účelový znak 15835 – spolufinancování z prostředků EU 4.502.902,66 Kč

Účelový znak 90877 – prostředky CZ 264.876,61 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města 2,063.816,29 Kč

MěÚ 16.3. 2016

Závěrečná monitorovací zpráva vyhotovena 25.11. 2016

MěÚ 25.11. 2016

 

                 Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky        Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky       Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky

 

                 Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky        Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky       Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Zásmuky