Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Pražská brána

Místo
Kutnohorsko

Středověké hradby obepínají městské jádro Kouřimi prstencem o délce 1250m. Dva hradební pásy od sebe odděloval 14m široký parkán. Vnitřní hradební zeď vznikla jako první, patrně hned na počátku budování města. Uprostřed jednotlivých úseků vnitřního hradebního pásu byly do čtyř světových stran zbudovány vysoké hranolové městské brány - Pražská, Kolínská, Malotická a Olešecká. Pouze Pražská (severní) brána unikla snahám o oživení města po velkém požáru na začátku 19. století,...

Více

Radim

Místo
Kutnohorsko

Obec Radim se nachází nedaleko Poděbrad a Kolína, na trati lokální železnice Pečky Kouřim. První písemná zmínka je z roku 1320 jako zemanské sídlo Bedřicha z Radimi. V roce 1610 Karel Záruba z Hustiřan dokončil na místě bývalé tvrze stavbu renesančního zámku, který se téměř v původní podobě zachoval dodnes. Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, nejdéle jej vlastnil knížecí rod Lichtenštejnů. Dalším majitelem byl Jaroslav Bukovský, který spravoval zámek do roku 1948. Od roku 1948 do roku...

Více

Malotice

Místo
Kutnohorsko

Obec Malotice se nachází asi pět kilometrů jižně od Kouřimi. První písemná zpráva o obci Malotice pochází z roku 1295. Obec se nachází v nadmořské výšce 315 metrů. Na území žije 258 obyvatel. Gotická vodní tvrz západně od kostela nad rybníkem. První písemná zmínka o tvrzi se váže k roku 1412 - Gotická tvrz s věží, palácem a hradbou vznikla patrně kolem r. 1400, nejspíše za držení Martina Puše, měšťana z Kutné Hory. V patnáctém století majetek Rohlíků z Malotic. Ve své historii byla tvrz...

Více

Oleška

Místo
Kutnohorsko

První zmínka o Olešce je z roku 1315, kdy se původně jednalo o malou pasteveckou vísku. Uprostřed obce stojí gotický Kostel Všech svatých, pocházející ze 14. století. V 18. století na pozemcích patřících obci Oleška vznikla osada Bulánka. V roce 1960 byl k Olešce přičleněn Krymlov. Je to obec, která vznikla v roce 1360. Původně ji tvořilo několik chalup, které byly soustředěny kolem kapličky. V roce 1976 byla postavena nová prodejna a v roce 1978 kulturní dům. Od roku 1960 patří pod Olešku i Brník,...

Více

Sobočice

Místo
Kutnohorsko

Jihovýchodně od Zásmuk je položena na značném návrší obec Sobočice (v nadmořské výšce 404 metrů). Od pokraje jejího se rozvírá pohled na Kouřimsko, Kolínsko i na Uhlířsko - Janovicko. V roce 1890 bylo v Sobočice 47 domů se 228 obyvateli z toho 141 mužů,147 žen, svobodných mužů 81 a 84 žen, ženatých a vdaných 53 mužů a 53 žen. Dle zaměstnání zde byli: 1 hostinský, 1 kovář, 1 kolář, 1 obuvník, 20 rolníků a ostatní domkaři a lid dělný. Roku 1897 se zde napočetlo: 42 koně, 190 kusů dobytka,...

Více

Toušice

Místo
Kutnohorsko

Jméno vsi se objevuje v písemných pramenech poprvé již roku 1207 v predikátu Jana z Toušic. Roku 1388 koupila celou ves kapitula u sv. Apolináře na Novém Městě a v majetku zdejšího zemanského rodu se uvádí pouze dvůr. Podle A. Sedláčka náležela zdejší tvrz jakémusi Vackovi, který dvůr prodává roku 1390. V první polovině 15. století patřila ves Janu Kabátovi a Mikuláši Trmalovi, jenž je považován za zakladatele rodu Trmalů z Toušic; v letech 1462-1472 se v pramenech objevuje Jan Trmal, jeho potomek...

Více

Zásmuky

Místo
Kutnohorsko

První zmínka o obci Zásmuky se datuje k roku 1285, kdy byl majitelem zdejšího panství Sulislav ze Zásmuk. Ve století 14. a 15. patří panství rodu Zásmuckých ze Zásmuk. V roce 1533 kupuje Zásmuky Adam z Říčan, v roce 1542 byly povýšeny na město a obdařeny městským znakem. Od roku 1583 se zde střídali různí majitelé, v roce 1637 připadly Zásmuky Janu Rudolfovi, hraběti ze Štemberka. Štemberkové vlastnili město a okolní vsi nepřetržitě 311 let až do roku 1948. V Zásmukách se narodil hudební skladatel,...

Více

Zásmuky - zámek

Místo
Kutnohorsko

Barokní zámek stojí na západní straně náměstí v městečku Zásmuky na Kolínsku ve Středočeském kraji. Zámek je dvoupatrový trojkřídlý objekt, který doplňuje štíhlá hranolová věž v severovýchodním koutě nádvoří, čtvrtou stranu nádvoří uzavírá nižší spojovací křídlo. Od náměstí je zámek oddělen vstupním patrovým křídlem hospodářského dvora s vysokou čtyřpatrovou hranolovou věží nad průjezdem. Hlavní portál zdobí šternberský znak. Ve východně položeném Zámeckém parku je...

Více

Františkánský klášter

Místo
Kutnohorsko

Františkánský klášter stojí na jihu města Zásmuky v okrese Kolín, poblíž odbočky z města na věc Sobočice. Součástí klášterního komplexu je i kostel svatého Františka z Assisi. Františkánský klášter byl založený roku 1692 rozhodnutím pana Adolfa Vratislava. V roce 1694 byla dokončena stavba klášterního kostela poslední úpravy kláštera samotného. Za významnou lze považovat klášterní knihovnu, která byla roku 1950 současně s násilným ukončením působení Františkánského řádu zcela...

Více

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Místo
Kutnohorsko

Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí západně od náměstí ve městě Zásmuky v okrese Kolín. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1900 - 1903 na místě barokního kostela, vzniklého přestavěním (podle některých zdrojů na místě stržené) románské kaple z roku 1352. Vnitřní výzdoba kostela pochází z dílny pana Buška ze Sychrova. Za pozornost stojí i křtitelnice v tomto kostele. Kostel je v udržovaném stavu. V blízkém okolí kostela se nachází zámek a asi kilometr jihovýchodním...

Více

Menu

TOPlist