Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Bečváry

Místo
Kutnohorsko

Hodnotný pozdně barokní zámek je perlou obce Bečváry na Kolínsku ve Středočeském kraji. Zámek je patrová čtyřkřídlá budova zdobená pilastry s arkádovým nádvořím a mansardovou střechou. Bohatě zdobenému zahradnímu průčelí dominuje mohutný dvoupatrový rizalit s volným dvouramenným schodištěm na terasu, které zdobí barokní sochy. Z interiérů vyniká hlavní sál ve východním křídle s cennou freskovou výzdobou na antické kapli sv. Michaela. K zámku přiléhá park. Poblíž zámku stojí...

Více

Konárovice

Místo
Polabí

Čtyřkřídlý zámek je perlou obce Konárovice na Kolínsku ve Středočeském kraji. Zajímavé je jižní průčelí s terasou, barokní balustrádou a dvouramenným zahradním schodištěm s bohatou sochařskou výzdobou. Při hlavním vstupu stojí přízemní hospodářské budovy na půlkruhovém půdorysu. Na nádvoří je Kašna se sochou lva. Zámek není veřejnosti přístupný. Historie Původní gotická tvrz byla vypálena za třicetileté války, její ruiny pak nechal Adam Schofmann z Hammerlesu po roce 1661 přestavět...

Více

Kounice

Místo
Polabí

Architektonicky hodnotný zámek se nachází ve vsi Kounice na Nymbursku ve Středočeském kraji. Zámek je dvoupatrový čtyřkřídlý objekt uzavírající obdélné nádvoří, na jehož jižní straně je arkádová chodba. Cenný je hlavní barokní portál, do něhož se vstupuje přes bývalý příkop. Před vjezdem jsou kopie soch mouřenínů od F. M. Brokofa z roku 1719. Historie Na místě starší pozdně gotické tvrze nechal Jan Rudolf Trčka z Lípy vybudovat v 17. století reprezentativní renesanční zámecké...

Více

Poděbradská obora

Místo
Polabí
Typ

Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná u Havířského kostelíka, který tu stojí již od roku 1516, kdy zde nechal pražský měšťan Ondřej Prachovec vybudovat dřevěnou kapličku v místech, kde byli na konci patnáctého století sťati havíři, kteří vedli vzpouru v nedalekých kutnohorských dolech. Dříve byla obora hustým lesem s množstvím zvěře. Pravděpodobně z popudu lázní v...

Více

Kozojedy

Místo
Polabí

Obec je vzdálená asi 3 km od Kostelce n.Č.l. západním směrem a je obklopena ze tří stran lesy. Kozojedy položené v překrásném přírodním prostředí mají bohatou historii, o čemž svědčí četné nálezy v poslední době. Na úsvitu našich dějin byly Kozojedy územím slovanského kmene Zličanů, jejichž vládnoucí kmen Slavníkovců nechal roku 995 pražský kníže Boleslav II. vyvraždit. První písemná zmínka je z roku 1352. Kozojedy leží v 365 metrech nad mořem. Roku 1562 bylo v Kozojedech 19 usedlých,...

Více

Doubravčany

Místo
Kutnohorsko

Obec Doubravčany leží asi kilometr západním směrem od Zásmuk, v okrese Kolín. Nacházejí se v úzkém údolí, jež vyryl do rulových skal Vavřinecký potok. Doubravčany, vlastně Doubravičany, ves založená v doubravách, ukazuje stopy pravěkého osídlení podle nálezu na zahradě p.Votruby, kde byly nalezeny kulturní jámy mladšího rázu. Doubravičany byly do roku 1421 majetkem kláštera Sázavského. Roku 1436 byly zapsány Janu Zajímačovi z Kunštatu, v jehož rodě se dále držely, když Ludvík Zajímač statky...

Více

Kostel sv. Štěpána

Místo
Kutnohorsko

Stavba kostela byla zahájena v padesátých letech 13. století současně s budováním města. Stavbu kostela vedla královská dvorská huť, ovlivněná architektonickou tvorbou cisterciáckého řádu. Kostel je považován za jednu z nejvýznamnějších památek raně gotického evropského stavitelství. Středověký význam kostela dokazuje skutečnost, že byl Duchovním centrem rozsáhlého arcidiakonátu (dnešní okresy Kutná Hora, Kolín, Pelhřimov, Benešov, Havlíčkův Brod) a byl v něm uložen soubor vzácných...

Více

Kaple P. Marie Pomocné

Místo
Kutnohorsko

Kaple se nachází na území města Kouřimi, při křižovatce silnice č. 334 z Kutné Hory na silnici na obec Bulánka, jihozápadním směrem od kostela Sv. Štěpána. Kaple P. Marie Pomocné byla postavena roku 1727 opatem sedleckého kláštera Otou Hradeckým na památku pěti mnichů cisterciáků, upálených roku 1421 na tomto místě husity. Je to neobyčejně hodnotná stavba, která je dílem nejprosnulejšího architekta středověkého baroka J. B. Santiniho. Nad výraznou korunní římsou stavba vrcholí zvonovitou...

Více

Zvonice

Místo
Kutnohorsko

Zvonice se nachází vedle kostela Sv.Štěpána v Kouřimi. Byla postavena v pozdně gotickém slohu v roce 1525. V roce 1570 byla renesančně přestavěna italským mistrem Filipem. Dnešní podoba je výsledkem novogotické přestavby z roku 1890. Ve zvonici bylo původně umístěno pět zvonů z roku 1671. Největší Václav, který patřil mezi největší kovolitecká díla v Čechách, byl po svém poškození prodán k přelití do Chrudimi, menší Apolena stejně jako nejměnší Umíráček byly zničeny v souvislosti s...

Více

Mírové náměstí

Místo
Kutnohorsko

Náměstí v Kouřimi je zachováno v původním rozsahu od založení města v polovině 13. století. Se svou rozlohou cca 16 250 m2 patří k největším náměstím našich středověkých měst. Zachovalo se původní dláždění z konce 19. století. Uprostřed stojí kašna z roku 1850 s cennou barokní sochou P.Marie Immaculáty z roku 1694, pomník Prokopa Holého z roku 1934 a památník obětem I. A II. Světové války z roku 1921. V jižní části náměstí se nachází barokní Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715....

Více

Menu

TOPlist