Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Ratměřice - Kašna

Místo
Středočeská pahorkatina

Kašna z roku 1888 byla postavena jako zdroj pitné vody. Ty byla přiváděna z pramene U Cihelny, západně od obce. Dřevěné vrtané potrubí vodu přivádělo samospádem. Zprvu voda odtékala žlábkem přes okraj a později byla jímána do nádrže zhruba o 100 metrů níže. Tak byl položen základ pro jednoduchý "vodovod". Roku 1937 se však začal stavět řádný vodovod. Kašna přežila díky tomu, že byla zavezena hlínou a osázena květinami. Roku 1998 byla zrekonstruována.

Více

Ratměřice - Socha sv. Jana Nepomuckého

Místo
Středočeská pahorkatina

Kamenná socha stojí před kostelem sv. Havla. Zhotovena byla v polovině 18. století neznámým autorem z červeného nučického pískovce. V letech 1993/94 byl proveden její odborný restaurátorský průzkum, lokální zpevnění kamene, injektáž prasklin a celkové zpevnění plastiky.

Více

Ratměřice - Kříž

Místo
Středočeská pahorkatina

Kříž u ukřižovanou soškou Krista stojí při silnici č. 150 uprostřed Ratměřic. Na podstavci najdeme letopočet 1867.

Více

Vrchotovy Janovice - Hřbitov rodiny Nádherných

Místo
Středočeská pahorkatina

Poslední majitelkou zámku byla baronka Sidonie Nádherná z Borutína, mecenáška a organizátorka kulturního života, jež je v přilehlém Zámeckém parku (arboretu) s některými dalšími členy rodiny pohřbena (její ostatky sem byly přeneseny z Anglie, kam ji komunisté po převratu v roce 1948 donutili emigrovat (1949), v roce 1999).

Více

Vrchotovy Janovice - Kostel sv. Martina

Místo
Středočeská pahorkatina

Vznikl pravděpodobně v románském období na konci 12.století. Ve 14. století byl přestavěn v gotickém slohu. Z původního kostela se zachoval pouze jihozápadní roh lodi a v průčelí chrámu stojící zděná hranolovitá Věž. Na oslavu tisícího výročí mučednické smrti sv. Václava byl roku 1929 kostel vymalován.

Více

Zámek Odlochovice

Místo
Středočeská pahorkatina

Nepřístupný zámek přest. z tvrze. Tvrz založena neznámo kdy. Novorenesanční zámek v Odlochovicích byl zbudován na konci 18. století rodinou Rombaldů, jejíž příslušníci mu v 90. letech 19. století vtiskli jeho dnešní novorenesanční podobu. Součástí zámeckého areálu je také krásná barokní kaple Jana Nepomuckého z roku 1737 se zachovalou bohatou výzdobou

Více

Odlochovice - Kaple sv. Jana Nepomuckého

Místo
Středočeská pahorkatina

Mešní Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1727. Dal ji vystavěti majitel Odlochovic, rytíř František Benedikt Zhorský ze Zhoře a z Kronberka. Je rozdělena uvnitř na čtyři pravidelné výstupky: tři pro oltáře a jeden pro kůr a hlavní vchod. Hlavní oltář má mezi dvěma točenými sloupy obraz sv. Jana, po stranách vznášejícího se anděla a nahoře ve zlacených obláčcích Nejsvětější Trojici.

Více

Odlochovice - Kaplička sv. Linharta

Místo
Středočeská pahorkatina

U Odlochovic při silnici, kde se odděluje cesta k Nosákovu, stojí kaplička sv. Línharta, v poslední době opravená. Její ráz připomíná asi 2. pol. 17. století. Bývala silně nakloněna, nahoře užší, dole širší a měla v horní části dvoje značně vypuklé římsy a mezi nimi nápis Sv. Línhart. Nad horní římsou je zasazen na nízké, cihlové stříšce kamenný křížek se širokými, dovnitř se zužujícími rameny. Podobné křížky vyskytují se jen ojediněle na nejstarších kapličkách. Na přední zdi...

Více

Odlochovice - Památník padlým

Místo
Středočeská pahorkatina

památník, věnovaný padlým vojínům ve světové válce: vysoký jehlan, stojící před stavením Jana Skramlíka čp. 7. má nahoře nápis "Památce padlým ve světové válce 1914 - 1918" a po celé přední ploše 16 jmen, mezi nimiž čteme syna předešlého majitele velkostatku, Mariana Rombalda. Dolní část zakončuje nápis "Věnoval sbor dobrovol. hasičů".

Více

Vojkov - Kostel sv. Jakuba

Místo
Středočeská pahorkatina

Farní Kostel Sv. Jakuba, původně románský, později gotický, připomíná se jako farní roku 1352, kdy odváděl 15 grošů roční desátku papeži. Uvnitř kostela se nachází vzácná renesanční křtitelnice od Brikcího z Cimperka z roku 1581.

Více

Menu

TOPlist