Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Kolín - Zvonice u chrámu sv.Bartoloměje

Místo
Polabí

Zvonice u Chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně byla postavena v roce 1504 mistrem Bartošem. Byla postavena pro dva zvony, původně umístěné v severní věži kostela, které však svým pohybem při vyzvánění narušovaly její stabilitu. Původně měla zvonice jehlancovitou střechu, zakončenou věžičkou. Roku 1728 byl ze severní věže do nejvyššího podlaží zvonice přenesen středověký orloj, který byl v roce 1796 zničen při požáru. Do současné podoby (hlavně ochoz a střecha) byla upravena roku 1872 podle...

Více

Kolín - Karlovo náměstí

Místo
Polabí

Karlovo náměstí má rozlohu cca. 1 ha, uprostřed stojí morový Mariánský sloup a kašna z roku 1870. Náměstí dominuje Radnice, složená z vyšší západní budovy Staré radnice a nižší Nové radnice, původně kasárenské budovy. Na náměstí stojí řada vrcholně barokních domů, které byly postaveny většinou po požáru města v roce 1734.

Více

Kolín - kašna

Místo
Polabí

Na dnešním Karlově náměstí stávala první kašna již v roce 1555 a byla do ní vedena voda z vodní věže pod hradem. Roku 1596 je doložen vodovod ze studní u Radovesnic. Tuto barokní kašnu vybudoval roku 1780 František Tomáš Jedlička a dnešní podobu, která je pseudorenesanční, získala kašna roku 1870 od Josefa Freuda. Kašna je z červeného nučického pískovce, její střední sloup s mušlovitou mísou jsou z okrového pískovce. Kašna byla opravována v letech 1989 a 2005. Je zapsána do Ústředního seznamu...

Více

Kolín - Mariánský morový sloup

Místo
Polabí

Roku 1682 byl na náměstí vztyčen sloup se sochou Immaculaty (tj. ikonograficky ustálený typ soch P.Marie - je prostovlasá s rukama sepnutýma na hrudi, kolem hlavy má svatozář s 12 hvězdami a stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, jenž drží v tlamě jablko) na paměť velkého moru v roce 1680. Po roce 1764 byl sloup doplněn čtyřmi sochami světců (sv.Gothard, sv.Jan, sv.Pavel a sv.Florián). Balustráda a reliéfy českých patronů pocházejí z roku 1882. Roku 1929 bylo celé sousoší opraveno a doplněno...

Více

Klášter kapucínů v Kolíně

Místo
Polabí

Zrod kláštera kapucínů v Kolíně iniciovali roku 1660 samotní radní města. V roce 1666 byl položen základní kámen stavby, autorem projektu raně barokního stylu byl řádový stavitel P.Bruno, pocházející z Českých Budějovic. Stavba bylo dokončena v roce 1671. V letech 1739 - 1741 byl klášter i s kostelem přestavěn a po požáru v roce 1796 opět opravován. Dnešní úprava fasád, jenž se použitou rustikou, tvarem oken i tvary štítů vymyká řádovým zvyklostem, pochází z přestavby v letech 1908 – 1913....

Více

Kolín - Klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Místo
Polabí

Kostel je jednolodní, obrácený k jihu. Současné průčelí pochází z přestavby v letech 1908 - 1913. Interiér kostela je sklenut třemi poli valené klenby, oddělenými pasy. Novobarokní hlavní oltář je z roku 1881, další zařízení vyrobila firma bratří Bušků ze Sychrova v pseudobyzantském stylu. Zajímavá je i výmalba kostela ve stylu berounské malířské školy od pražského malíře M.Matouše, která je doplněná freskami českých patronů od Františka Urbana.

Více

Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého

Místo
Polabí

Pískovcové barokní sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého pochází od neznámého umělce a bylo vytvořeno v roce 1735. Bývalo součástí kašny, jejíž nádrž dnes najdeme blíže vchodu do kostela Nejsvětější Trojice. Dříve se tu zastavovala procesí, která směřovala z Kutné Hory přes Kolín až do Staré Boleslavi. Proto je v sousoší také zobrazena P.Marie Staroboleslavská, sv.Barbora (která je patronkou horníků a Kutné Hory), sv.Jan Nepomucký (boleslavský poutník a jeden z hlavních patronů...

Více

Kolín - obraz bolestného Krista

Místo
Polabí

Obraz bolestného Krista pochází z roku 1714 a byl na zeď chránu připevněn jako poděkování za ochranu před morovou epidemií roku 1713.

Více

Kolín - Děkanství

Místo
Polabí

Gotická Kamenná jednopatrová budova pochází z druhé poloviny 13. století. Koncem 14. století proběhla vrcholně gotická přestavba a z té se na jižním průčelí budovy dochoval zbytek pravoúhlého ostění pravděpodobně trojdílného okna s profilovynými žebry. Na jižním průčelí je vlevo od vchodu osazena deska s reliéfem faráře Hynka z Ronova.

Více

Kolín - Deska s reliéfem Hynka z Ronova

Místo
Polabí

Deska s reliéfem faráře Hynka z Ronova je osazena v jižním průčelí budovy Děkanství v Kolíně. Postava drží knihu a kříž a znázorňuje faráře, který byl v roce 1421 před městskými hradbami údajně upálen husity. Dříve byla deska ve zdi Kouřimské brány, ale ta byla roku 1844 zbořena.

Více

Menu

TOPlist