Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
Plánovaná odstávka el. energie - Nesměň, Studomráz
1 2 3
4 5 6 7 8
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
9
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
10
Pozvánka na karneval
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
11
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
12
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
13
Městská knihovna Zásmuky - pozvánka na kurz
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
14
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
15
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Zákaz parkování 15. - 16. 3. 2024
16
Velikonoční slavnosti 16. 3. 2024
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Koncert duchovní hudby - 16. 3. 2024
Zákaz parkování 15. - 16. 3. 2024
17
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
18
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
19
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
20
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
21
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
22
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
23
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
24
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
25
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
26
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
27
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
28
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
29
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
30
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
31
Soutěž - Nejkrásnější zahrádka 2024
Soutěž - Zásmucko ve fotografii 2024
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Informace z městského úřadu 30.4. 2020

Informace z městského úřadu 30.4. 2020Datum konání:
30.4.2020

anti-covid

Rozvoz desinfekčního přípravku Anti – COVID

Ve dnech 1.5. a 2.5.2020 bude probíhat distribuce desinfekčního prostředku Anti – COVID v Zásmukách i v přilehlých obcích Sobočice, Nesměň , Vršice a Doubravčany. Desinfekční přípravek bude dodáván do každé domácnosti v 1 l plastových lahvích označených názvem přípravku a s doporučením k použití.

Desinfekci připravují k distribuci naši dobrovolní hasiči, kteří i následně zajistí rozvoz po Zásmukách a v obci Doubravčany.  V obci Nesměň budou rozvoz zajišťovat členové osadního výboru. V obci Sobočice bude rozvoz proveden zaměstnanci města a to již dnes 30.4. 2020. Ve Vršicích roznese přípravek do domácností paní Mgr. Kraisingerová.

Rozvoz Zásmuky                      1.5. a 2.5. 2020     od 10.00 hod.
Rozvoz Doubravčany                2.5. 2020               od 10.00 hod.
Rozvoz Sobočice                      30.4. 2020             od 14.00 hod.
Rozvoz Nesměň  -  dle možnosti členů osadního výboru.

Pokud nebudete zastiženi doma, tak budete mít možnost si vyzvednout přípravek na městském úřadu v Zásmukách v úředních dnech pondělí a středa.

popelnice na plasty

Výdej žlutých popelnic na plasty

Od pondělí 4.5. 2020 bude obnoven výdej žlutých popelnic na plasty. Vydávána bude jedna nádoba na jedno číslo popisné. Výdej popelnic bude vždy v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00 v č. p. 135 na Komenského náměstí (vedle pošty). Pro občany, kteří nebudou schopni si popelnici vyzvednout osobně, budou i nadále provádět rozvoz zaměstnanci města na základě došlých objednávek. Ty budou přijímány paní Cibulcovou osobně na úřadě nebo telefonicky na čísle 322 312 875, 321 796 401. Nově je zavedena i možnost odkládání plastů na sběrném místě za hasičskou zbrojnicí ve středu a v sobotu v provozních hodinách.

Přechod na třídění plastů do žlutých popelnic probíhá již od března, ukončení výdeje popelnic se předpokládá nejpozději do konce května 2020. Pytlový sběr plastů bude zachován i nadále - jednotlivé domácnosti se mohou rozhodnout, zda využijí žlutou popelnici 240 l, nebo jim postačí pytlový sběr. Žluté pytle pro tento sběr jsou vydávány na městském úřadě. Svozové termíny jsou shodné - pytle i popelnice budou sváženy současně. Úplné zrušení žlutých kontejnerů v separačních hnízdech se předpokládá začátkem černa 2020.

Dodržujte hygienická opatření   - 2 m odstupy a používejte roušky.

sběrné místo odpadů

Sběrné místo odpadů

Jen pro informaci upřesňujeme, že v sobotu 2.5. a v sobotu 9.5. 2020 bude sběrné místo pro odpady Zásmukách otevřeno stejně jako každou sobotu, tj. od 8.00 do 12.00 hod.

 

logo1.png

Informace České pošty – obnovení standardního provozu

S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu; - do 4. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00 hod;

Na poště jsou i nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů

 

pálení čarodějnic

Duben je suchý a bohatý na požáry, proto pozor při pálení ohňů, zvlášť těch čarodějnických

Pokud se tedy chystáte, byť komorně na vlastní zahradě „oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.  Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Pro ohlášení pálení existuje také jednoduchá aplikace na internetu https://paleni.izscr.cz/ 

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Nahlášení je opravdu jednoduché, rychlé, ale co víc, pomůže krajskému operačnímu a informačnímu středisku a samotným hasičům předejít planým výjezdům a naopak, v případě nutnosti urychlí zásah jednotek.

Další informace  HZS

jaro 2020