Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > Celoplošné omezení pohybu osob po ČR

Celoplošné omezení pohybu osob po ČRDatum konání:
16.3.2020

Vláda s účinností od pondělí 16. března 2020, od 0:00 hod. do 24. března 2020, do 6:00 hod., zakazuje:

Volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou

a)      cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b)      nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c)      cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d)      cest nezbytně nutných k zajištění potřeby a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví a sousedská výpomoc),
e)      cest do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzné osoby a osoby blízké, a zařízení veterinární péče,
f)      cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g)      výkonu povolání nebo činností sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti,
h)      individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
i)      dále pobytu v přírodě a parcích, nebo cest zpět do místa bydliště a pohřbu.

II. nařizuje
a)      osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobyt v místě svého bydliště s výjimkou případů v bodu I. písmena a) až i),
b)      omezit kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou dobu.
III. doporučuje
a)      zaměstnavatelům
1)      využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud je zaměstnavatelé mohou vykonávat v místě bydliště,
2)      podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
3)      omezit výkon prací, které nejsou nezbytné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
b)      zachovat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorech odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
c)      využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d)      osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit kontakt se zákazníky,
e)      provozovatelům veřejných služeb (např. nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a v prostorách přístupu do svých provozoven využili dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření.

Dále Vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájili omezený provoz vyplývající z nouzového stavu (omezený rozsah úředních hodin a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodiny) 
 
Dále se odkládají senátní volby.

Vláda dále rozhodla o povolání vojáků Armády České republiky a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky (400 celníků a 2000 vojáků) a o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 16.03.2020 00.00 do 04. 04. 2020 00.00 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Vláda dále nařizuje s účinností od 17. 03. 2020 06.00 hejtmanům krajů a primátorovi HMP v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od tří do deseti let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví a nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Dále vláda nařizuje vykonávat péči podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Dále vláda nařizuje  ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a HMP v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu I.

Dále vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi HMP informovat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru.

Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi HMP v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.


Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz

Registrujte se zde

Mapa Zásmuk

Odkaz na mapu města Zásmuky

ZASMUKY.pdf

http://www.geosense.cz/geoportal/zasmuky

www.podlipansko.cz

www.czechpoint.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

kraj-sc.png

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3743249

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
Informace o svozu bioodpadu
Změna provozu městské knihovny
1
Informace o svozu bioodpadu
Změna provozu městské knihovny
2
Informace o svozu bioodpadu
Změna provozu městské knihovny
Epidemiologická opatření - aktuálně
Informace pro čtenáře - městská knihovna opět otevřena
3
Informace o svozu bioodpadu
Změna provozu městské knihovny
4
Informace o svozu bioodpadu
Změna provozu městské knihovny
5
Změna provozu městské knihovny
6
Změna provozu městské knihovny
7
Změna provozu městské knihovny
8
Změna provozu městské knihovny
9
Změna provozu městské knihovny
10
Změna provozu městské knihovny
11
Změna provozu městské knihovny
12
Změna provozu městské knihovny
13
Změna provozu městské knihovny
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Návštěvnost stránek

674531