Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Velikonoční trh v Zásmukách
26
27 28 29 30 31 1
Ukliďme Zásmuky 1.4.2023
Velikonoce a pletení pomlázek ve středisku okrasných a lesních školek
2
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Celoplošné omezení pohybu osob po ČR

Celoplošné omezení pohybu osob po ČRDatum konání:
16.3.2020

Vláda s účinností od pondělí 16. března 2020, od 0:00 hod. do 24. března 2020, do 6:00 hod., zakazuje:

Volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou

a)      cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b)      nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c)      cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d)      cest nezbytně nutných k zajištění potřeby a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví a sousedská výpomoc),
e)      cest do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzné osoby a osoby blízké, a zařízení veterinární péče,
f)      cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g)      výkonu povolání nebo činností sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti,
h)      individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
i)      dále pobytu v přírodě a parcích, nebo cest zpět do místa bydliště a pohřbu.

II. nařizuje
a)      osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobyt v místě svého bydliště s výjimkou případů v bodu I. písmena a) až i),
b)      omezit kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou dobu.
III. doporučuje
a)      zaměstnavatelům
1)      využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud je zaměstnavatelé mohou vykonávat v místě bydliště,
2)      podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
3)      omezit výkon prací, které nejsou nezbytné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
b)      zachovat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorech odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
c)      využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d)      osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit kontakt se zákazníky,
e)      provozovatelům veřejných služeb (např. nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a v prostorách přístupu do svých provozoven využili dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření.

Dále Vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájili omezený provoz vyplývající z nouzového stavu (omezený rozsah úředních hodin a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodiny) 
 
Dále se odkládají senátní volby.

Vláda dále rozhodla o povolání vojáků Armády České republiky a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky (400 celníků a 2000 vojáků) a o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 16.03.2020 00.00 do 04. 04. 2020 00.00 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Vláda dále nařizuje s účinností od 17. 03. 2020 06.00 hejtmanům krajů a primátorovi HMP v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od tří do deseti let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví a nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Dále vláda nařizuje vykonávat péči podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Dále vláda nařizuje  ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a HMP v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu I.

Dále vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi HMP informovat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru.

Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi HMP v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.