Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
31
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Školství > Základní škola

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

 

aktualni foto skoly 30.jpg

 

Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo organizace: Komenského náměstí 94, 28144 Zásmuky
IČO: 48665916
Zřizovatel:

Město Zásmuky, IČO 235954
se sídlem Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmuky
zastoupené starostkou města PhDr. Martou Vaňkovou, MBA

Ředitel školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupce ředitele: Mgr. Hana Pecharová
Telefon:  +420 321 796 236 (ředitelna)
E-Mail:

reditelstvi@zs-zasmuky.cz

Url: www.zs-zasmuky.cz

 

Od 1.1.1995 škola získala právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Celkově zaměstnává 30 pracovníků na plný úvazek. Z toho počtu je 20 pedagogických a 10 provozních zaměstnanců. Organizačně je provedeno rozdělení na čtyři pracoviště: ZŠ, ŠD, ŠJ a DČ ( doplňková činnost ). Vaří pro veřejnost a pronajímá půdní prostory pro telekomunikační činnost.

Základní škola Zásmuky je plně organizovaná škola s 1 až 9. ročníkem. Žáci jsou zařazeni do 14-ti tříd, 2 oddělení školní družiny a 11 skupin školního klubu. Vyučování probíhá v 16-ti učebnách, z nichž čtyři jsou upraveny jako odborné. Slouží k výuce fyziky, chemie a hudební výchovy. K dispozici jsou dvě nové pracovny pro skupinovou výuku cizích jazyků a informatiky, dílna pro žáky s 22 pracovními místy a menší tělocvična. Byly zahájeny další projektové práce na zařízení další odborné pracovny pro výuku informatiky. Dokončení této pracovny je plánováno ve školním roce 2005/06. Učebny jsou průběžně vybavovány moderní technikou. Pracovní vyučování je dále vyučováno na školní zahradě se skleníkem a pařeništěm a ve cvičné kuchyni umístěné, budova bývalé MŠ. Při práci žáků v zájmové činnosti jsou využívány voliéry s exotickými ptáky, akvárium a terárium. V rámci výuky je integrováno 45 žáků s poruchami učení a tělesným postižením. Žáci mohou k odpočinku využívat školní dvůr s pinpongovými stoly. Stravování je zajištěno ve školní jídelně s moderní kuchyní. Z celkového počtu 270 žáků školy je 50% z obvodu Města Zásmuky a zbývající procenta tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí ( Toušice, Chvatliny, Malotice, Ždánice, Církvice, Skvrňov, Drahobudice, Bečváry, Kořenice).

 

 

Z historie školní budovy

 

Roku 1908 koupilo město dva domy na náměstí, aby zde postavilo novou školu. Od pana Pokorného bývalý hostinec Na rampě s polem sahajícím až k dnešní mateřské školce a sousední dům pana Nemastila. Novou secesní budovu obecné školy postavili za jeden rok tj. příštího roku 1909. Na stavbu přispěly přiškolené obce Nesměň, Sobočice, Mlékovice a Vršice. Stavbu navrhl architekt Karel Pokorný ze Zásmuk, postavil stavitel Čeněk Křička z Prahy. Nábytek do tříd zhotovil Jindřich Stříbrný z Prahy Vinohrad za 17.000 K. Nábytek do ředitelny a sborovny Václav Šulc z Kouřimi za 1.036 K. Kříže do tříd od Bohumila Beka z Kutné Hory za 300 K. Instalaci vody dělal Karel Krčil z Prahy za 1.072 K a klozety (angl. close = zavřený) za 415 K. Hromosvody vyrobil a instaloval Jan Ťaupolík z Kutné Hory, hodiny dodal Bohata ze Zásmuk, výmalbu provedl místní August Chalupa, školní zahradu založil pater Václav Vlk z Kolína. Na stavbu školy přispěly všechny přiškolené obce.

Školu vysvětil zásmucký děkan v neděli 12. 9. 1909. Nová budova obecné školy měla 14 učeben, kabinety, byt pro školníka a byt pro ředitele, tělocvičnu, hřiště a zahradu.

Do roku 1918 visel na zdi za katedrou kříž a obraz císaře pána. Zdravilo se slovy „ Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“. V prvních třídách se nepoužívaly sešity, ale břidlicové tabulky. Na ně se psalo křídou. Na povel se tabulky zvedly a ukázaly ke kontrole učiteli. Úkol se smazal houbičkou a psalo se dál. V posledních ročnících obecné školy dostávali žáci úlevy na polní práce. V červnu a říjnu na řepu, v září na brambory. Školní rok končil v květnu a začínal v září až po sv. Václavu (28. 9.). Vyučovalo se dopoledne i odpoledne. V poledne chodili žáci domů na oběd, přespolní zůstávali v učebně.

V roce 1911 o prázdninách byla na budově školy osazena socha J. A. Komenského, zhotovená odbornou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích dle modelu profesora školy Otakara Kociána. Do vestibulu u vchodu dívčí školy byla zasazena deska s reliéfem Komenského, která byla dříve umístěna na staré škole.

Za císařství nedostala obec povolení zřídit v Zásmukách měšťanskou školu. Zásmučtí žáci chodili pěšky až do kouřimské měšťanky. Do Kouřimi vedla cesta Vlčím dolem v délce 9 km. Za nepohody a v zimě mohli žáci jezdit vlakem, ten však stál peníze, proto „se dávala přednost cestě pěší, i když mnohdy nepohodlné i nebezpečné“, jak se uvádí ve školní kronice.

Již před válkou usilovalo město o zřízení měšťanské školy, ale válka toto úsilí přerušila. Mládež chodila buď do měšťanské školy v Kouřimi nebo pokračovala v Zásmukách v docházce do školy obecné, která měla také 8 postupných ročníků a splňovala tak povinnou osmiletou školní docházku. Žádost o zřízení měšťanské školy tentokrát podal zemské školní radě za zásmuckou školní radu František Hraba, zámečnický mistr. Za učitele se připojil Václav Zelenka, za radnici Václav Sigrt. Teprve roku 1919 byla v Zásmukách zřízena měšťanská škola chlapecká a dívčí. Prvním ředitelem se stal Josef Novotný. Obecnou školu řídil dál Jindřich Peklo. Když Novotný odešel do výslužby, řediteloval škole obecné i měšťanské Jindřich Peklo. Byl velmi přísný, zlobivé děti dostávaly rákoskou přes dlaně na dél, vzpomínala jeho žačka Aloisie Oudová. Budova školy měla tři vchody, dolní pro děvčata, prostřední pro učitele a horní pro chlapce. Vchod označoval reliéf dívčí nebo chlapecké hlavy nad dveřmi. Existovaly třídy chlapecké i třídy dívčí. Na chodbách oddělovaly část chlapeckou od části dívčí skleněné přepážky. Ve škole kromě učitelů učily i slečny učitelky. Učitelky se nesměly vdávat. Do 1. ročníku měšťanské školy chodilo 72 chlapců, do dívčí třídy 65 děvčat.

Do pokračovací školy v téže budově chodili žáci, kteří se učili řemeslu, a to dvakrát týdně večer. Ve škole se také cvičili sokolové, a to až do roku 1922, kdy si postavili vlastní sokolovnu. Výpis z Městské kroniky: „Roku 1924 přijeli na návštěvu učitelé ze Slovenska podívat se, jak pracují učitelé naši. To byla velká slavnost pro celé město, které bylo vyzdobeno prapory. Slavnost a zábava se pořádala v sokolovně. Setkání přispělo k československé vzájemnosti“.

Školní docházka v roce 1957 byla osmiletá. První stupeň základní školy (ZŠ) měl 5 ročníků, druhý stupeň 3 ročníky. Po roce 1948 byl zaveden ruský jazyk jako nový povinný předmět na všech typech škol. Třídy druhé stupně školy v Zásmukách navštěvovaly, kromě zásmuckých dětí a dětí přidružených obcí, také žáci z Toušic, obojích Chvatlin, Malotic, Ždánic, Jelčan, Hatí, Skvrňova, Drahobudic, Bečvár, Kořenic a Kbele. V roce 1958 navštěvovalo tyto třídy druhého stupně 216 žáků, podle třídního složení to bylo 38% žáků dělnického původu, z nichž 19% prospělo s vyznamenáním. Z 36% žáků zemědělského původu prospělo s vyznamenáním 8% a z 24% ostatních prospělo s vyznamenáním 73% žáků. Ve škole učilo 22 učitelů a pracovalo zde 10 provozních zaměstnanců. Žáci školy vysázeli v parku před školou květiny a škola zvítězila v okresní akci sběru lesních semen. Školní kuchyň vařila obědy i pro veřejnost, 111 obědů denně. V roce 1959 žáci pomáhali místnímu JZD, ošetřovali 1 ha cukrovky. Provedli vyjednocování řepy a okopávku, kromě toho pomohli ošetřit dalších 2,5 ha cukrovky. Také vytrhali plevel z kukuřice a brambor. V rámci polytechnického vyučování zavedli na školním pozemku chov slepic. O pět kusů slepic se starali žáci chovatelského kroužku. Kromě chovatelského kroužku zde pracoval zájmový kroužek dramatický, technický, včelařský a modelářský. Učitel A. Bříza při škole založil a vedl vlastivědný kroužek.

Pod správu ZŠ byla přidělena i mateřská školka, vzniklá z bývalé církevní opatrovny na Komenského náměstí. Stát ji převzal pod svou správu 1. 3. 1948. První učitelkou mateřské školky se stala V. Vejdovská.

Roku 1966 učilo ve zdejší základní devítileté škole 24 pedagogů, pracovalo zde dalších 11 zaměstnanců a školu navštěvovalo 458 žáků. Při škole byla družina mládeže se 3 odděleními a 3 vychovatelkami.

V roce 1966 školní kuchyně vařila obědy a v roce 1967 později byly pro žáky zavedeny mléčné přesnídávky v lahvičkách s brčkem. Pokračovalo v ateistické výchově dětí, předmět náboženství byl zrušen již v roce 1948. Škola opakovaně řešila „cikánskou otázku“, jak se uvádí v obecní kronice: „Vzdělávání těchto dětí je složité. Tyto děti narušují výuku a výchovu ostatních dětí. Jejich rodiče jsou negramotní, své děti do školy neposílají. Proto jejich děti neustále propadávají a obvykle končí povinnou školní docházku v 5. třídě. Příčinou je i časté stěhování těchto rodin ze Slovenska, odkud vláda rozptyluje slovenské cikány po českých městech a vesnicích“. (Současný název Rom platí od roku 1971).

Roku 1974 měla škola 400 žáků a nedostatek učitelů. Proto bylo pro stabilizaci učitelských kádrů postaveno v akci Z Na Průhonech 12 učitelských bytů.

Roku 1986 došlo k opravě školní budovy. V celé budově byla vyměněna dlažba, v tělocvičně bortící se parketová podlaha nahrazena gumou, provedena rekonstrukce sociálního zařízení a zaveden vodovod do všech tříd. Ze sousední budovy, původní opatrovny, se stala školní družina. Zeď mezi oběma budovami byla probourána, zahrady spojeny a vybudován zde skleník. Zelenina ze skleníku se dodávala do školní kuchyně. Ta byla také zmodernizována a vařila i pro novou mateřskou, kam se jídlo dováželo. Ředitelkou školy byla Eliška Šubrtová, zástupcem ředitele Václav Zeman, ve škole učilo 13 učitelek a 8 učitelů, v kuchyni pracovalo 5 kuchařek, zaměstnány dále byly 3 uklízečky a školník Javůrek. Ve školním roce 1986/1987 bylo v 16 třídách 421 žáků, v roce 1987/1988 to bylo 468 žáků.

Nejstarší záznamy o zásmucké škole bývaly součástí městských a farních knih. Podle zásmuckého řídícího učitele Jindřicha Pekla se první zásmucká školní kronika začala psát v roce 1812. Patrně z této kroniky pořídil Jindřich Peklo opisy a výpisy, které se zachovaly dodnes.

Informace převzaty z knih Historie Zásmuk 1. a 2. díl od autorky Libuše Hoznauerové

 

původní farní škola (dnes Česká pošta)

původní farní škola

 

nová škola z roku 1909   

nová škola z roku 1909

 

Socha J. A. Komenského na budově školy

Socha J. A. Komenského na budově školy