Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Stará Dubá

Místo
Posázaví

Zříceniny hradu Stará Dubá stojí na zalesněném skalnatém ostrohu na levém břehu řeky Sázavy západně od Chocerad na Benešovsku ve Středočeském kraji. Z poměrně rozsáhlého hradu vysoké kvalitativní úrovně se mnoho nedochovalo. Do dnešních dnů se zachovalo především zdivo velké budovy na bývalém hradním nádvoří, zbytky ohradní zdi, torzo hradní kaple sv. Klimenta a zadní část zdiva čtyřkřídlého paláce s okenním otvorem. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Historie Raně gotický...

Více

Vojkov

Místo
Středočeská pahorkatina

Pěkný zámek stojí na západním okraji obce Vojkov na Benešovsku ve Středočeském kraji. Zámek je dvoupatrová dvoukřídlá stavba, z níž vystupuje rizalit se štíhlou polygonální věží zakončenou novogotickým cimbuřím. V zámeckém sklepení se dochovalo přízemí z původní tvrze včetně kleneb a portálku z let 1360 ? 1380. Za zámkem je terasovitě řešený park. Historie Na místě zámku stávala gotická tvrz z poloviny 14. století, která byla majetkem zemanského rodu Vlčků Vojkovských z Vojkova. V 16....

Více

Zbořený Kostelec

Místo
Posázaví

Zřícenina gotického hradu Zbořený Kostelec stojí na zalesněném skalnatém ostrohu nad ústím Kamenického potoka do řeky Sázavy nedaleko Týnce nad Sázavou na Benešovsku ve Středočeském kraji. Z hradu se dochovaly dosud mohutné zbytky zdí hradního paláce, plášťové zdi, brány, bašty a na skalisku nad řekou spodní část předsunuté Okrouhlé strážní věže. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Historie Asi ve 2. polovině 13. století založil Václav II. hrad, který byl nazván Kostelec. První...

Více

Tvrz Mrač

Místo
Posázaví

Popis loaklity Druhá polovina čtrnáctého století byla požehnanou dobou středověkých Čech. Země a její obyvatelstvo již několik desítek let nepocítilo tíhu války. Nastal nebývalý rozmach hospodářství stavebnictví a řemesel. Právě byla dokončena stavba hradu Karlštejna. Praha byla jednou z nejvýznamějších metropolí Evropy. Panoval císař Karel IV., obklopen dvorem významných šlechticů, církevních hodnostářů, beneficiářů a umělců. Tento čas znamenal vrchol slávy i pro mocný posázavský...

Více

Kostel Minoritů

Místo
Posázaví

Minoritský Klášter založil v letech 1243 - 1247 staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova (+1261), jeden ze synů Beneše z Benešova, jenž je považován za prvního doloženého předka zdejšího rodu. Klášter byl vypálen husity v roce 1420. Archeologický výzkum z roku 1941 se soustředil na bezprostřední okolí závěru presbytáře klášterního kostela, pocházejícího z poslední třetiny 14. století. Severně od stávajícího presbytáře byly odkryty základy původního kostela ze 13. století, sakristie a...

Více

Dolní zvonice

Místo
Posázaví

Dolní zvonice se nachází nedaleko Masarykova náměstí, pod zříceninou Minoritského kláštera v ulici Na Karlově, ve městě Benešov. Po silnice je ke zvonici přístup pouze z jihozápadu od Masarykova náměstí, ulice Na Karlově je ze severovýchodního směru neprůjezdná (od kostela Sv.Mikuláše). Dolní zvonice je v písemných pramenech poprvé připomínána roku 1627. Dnešní podobu získala v první polovině devatenáctého století. Ve zvonici je zvon od mistra Rudgera z roku 1323, který patří k nejstarším v...

Více

Kostel Svatého Mikuláše

Místo
Posázaví

Kostel Svatého Mikuláše stojí na kopci na severovýchodě města Benešova v severní části ulice Na Karlově. Jde o raně gotický kostel ze třináctého století, který však nebyl dokončený podle původních plánů. Po požárech v letech 1420 a 1648 byl opakovaně přestavován. V interiéru se dochovala velmi cenná barokní výzdoba - sochy Matyáše Bernarda Brauna a nástěnné malby I. Raaba. Na jižní straně se dochoval goticky profilovaný portál, který je členěný sloupky. Na barokním hlavním oltáři je obraz...

Více

Kostel Sv. Anny

Místo
Posázaví

Kostel Sv.Anny je dominantou Masarykova náměstí v Benešově a také jedním ze symbolů města. Barokní kostel sv.Anny s kolejí piaristů byl postaven podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho v letech 1705 ? 1715 (svěcen byl v roce 1710). Vystavět ho dal hrabě Karel Přehořovský z Kvasejovic a Jan Josef z Vrbty. V Benešově byla založena jedna z prvních středních škol řádu piaristů, která se stala centrem kultury a vzdělanosti celého kraje. V koleji byla umístěna velká knihovna, refektář a místnosti pro...

Více

Vidlákova Lhota

Místo
Posázaví

Ves Vidlákova Lhota se nachází 4 km severozápadně od Benešova. Poprvé se připomíná v r. 1409. R. 1654 celou ves získala Pražská kapitula. V r. 1718 koupil Vidlákovu Lhotu od kapituly Ferdinand Schönpflug a postavil si tu patrový zámek. V majetku jeho rodu zůstal do r. 1744, kdy byl připojen ke Konopišti, s nímž pak sdílel stejné osudy. Zámek je prostí jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu stojící na svahu pod statkem. Budova je kryta mansardovou střechou, která je ozdobena šestibokou vížkou....

Více

Načeradec

Místo
Posázaví

Barokní zámek se nachází v Městečku Načeradec na Benešovsku ve Středočeském kraji. Zámek je dlouhá patrová budova obdélného půdorysu s mansardovou střechou a nadokenními římsami. Na zámek navazuje terasovitě řešená zahrada. Historie Na místě několika domů nechal hrabě František Josef ze Starhenberka v roce 1734 vybudovat barokní zámek. V současné době je na zámku odborné učiliště.

Více

Menu

TOPlist