Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Turistika.cz

Turistika.cz


Vrchotovy Janovice - Kostel sv. Martina

Místo
Středočeská pahorkatina

Vznikl pravděpodobně v románském období na konci 12.století. Ve 14. století byl přestavěn v gotickém slohu. Z původního kostela se zachoval pouze jihozápadní roh lodi a v průčelí chrámu stojící zděná hranolovitá Věž. Na oslavu tisícího výročí mučednické smrti sv. Václava byl roku 1929 kostel vymalován.

Více

Vrchotovy Janovice - Kamenný stůl

Místo
Středočeská pahorkatina
Typ

Kamenný stůl v parku byl oblíbeným místem Karla Krause, který na něm rád psal své verše, dramata, eseje a články.

Více

Odlochovice

Místo
Středočeská pahorkatina

Odlochovickou místní obec tvoří 3 katastrální obce: Odlochovice s Podolím a Mouřeníny, Čečkov a Nosákov. V dávných dobách (snad již ve 12. stol.) usadil se tu a založil statek vládyka Adloch. Jeho potomci nazývali se Adlochovici, tak se nazývala zprvu i osada, která z jejich usedlostí povstala. Později jmenovala se Adlochovice a ještě později Odlochovice.

Více

Odlochovice - Zámecký park

Místo
Středočeská pahorkatina
Typ

Zdejší Zámecký park byl založen ve druhé polovině 19. století, jižní část parku pak vznikla při stavebních úpravách zámku v 90. letech 19. století. Součástí parku jsou umělecké a architektonické prvky, z nichž stojí za připomenutí sochařská výzdoba u kašny znázorňující alegorie ročních období.

Více

Zámek Odlochovice

Místo
Středočeská pahorkatina

Nepřístupný zámek přest. z tvrze. Tvrz založena neznámo kdy. Novorenesanční zámek v Odlochovicích byl zbudován na konci 18. století rodinou Rombaldů, jejíž příslušníci mu v 90. letech 19. století vtiskli jeho dnešní novorenesanční podobu. Součástí zámeckého areálu je také krásná barokní kaple Jana Nepomuckého z roku 1737 se zachovalou bohatou výzdobou

Více

Odlochovice - Kaple sv. Jana Nepomuckého

Místo
Středočeská pahorkatina

Mešní Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1727. Dal ji vystavěti majitel Odlochovic, rytíř František Benedikt Zhorský ze Zhoře a z Kronberka. Je rozdělena uvnitř na čtyři pravidelné výstupky: tři pro oltáře a jeden pro kůr a hlavní vchod. Hlavní oltář má mezi dvěma točenými sloupy obraz sv. Jana, po stranách vznášejícího se anděla a nahoře ve zlacených obláčcích Nejsvětější Trojici.

Více

Odlochovice - Kaplička sv. Linharta

Místo
Středočeská pahorkatina

U Odlochovic při silnici, kde se odděluje cesta k Nosákovu, stojí kaplička sv. Línharta, v poslední době opravená. Její ráz připomíná asi 2. pol. 17. století. Bývala silně nakloněna, nahoře užší, dole širší a měla v horní části dvoje značně vypuklé římsy a mezi nimi nápis Sv. Línhart. Nad horní římsou je zasazen na nízké, cihlové stříšce kamenný křížek se širokými, dovnitř se zužujícími rameny. Podobné křížky vyskytují se jen ojediněle na nejstarších kapličkách. Na přední zdi...

Více

Odlochovice - Památník padlým

Místo
Středočeská pahorkatina

památník, věnovaný padlým vojínům ve světové válce: vysoký jehlan, stojící před stavením Jana Skramlíka čp. 7. má nahoře nápis "Památce padlým ve světové válce 1914 - 1918" a po celé přední ploše 16 jmen, mezi nimiž čteme syna předešlého majitele velkostatku, Mariana Rombalda. Dolní část zakončuje nápis "Věnoval sbor dobrovol. hasičů".

Více

Odlochovice - Lipová alej

Místo
Středočeská pahorkatina
Typ

Odlochovice jsou spojeny s Ratměřicemi cestou s alejí mohutných lip.

Více

Kolem Votic za poznáním

Místo
Posázaví

Vycházkový okruh Kolem Votic za poznáním je 8 km dlouhý a má celkem devět zastavení. Trasa vede nenáročným terénem a je příjemnou tříhodinovou procházkou. Jednotlivé panely Naučné stezky vás postupně seznámí s tím, co kolem roste a létá, navštívíte poutní vrch Větrov s kaplí sv. Vojtěcha a dozvíte se, proč se zdejšímu kraji říká Česká Sibiř. Naučná stezka vás seznámí i s významnými osobnostmi Voticka, šibeničním vrchem, majestátním votickým javorem a dalšími zajímavostmi regionu....

Více

Menu

TOPlist